Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.171 văn bản: Doanh nghiệp
5401

Quyết định 123/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Kiên Giang thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

5402

Công văn số 1640/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn

5403

Quyết định 122/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

5404

Quyết định 125/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên

5405

Công văn 1632/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại

5406

Quyết định 89/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý khu nông nghiệp - công nghệ cao thành phố

5407

Quyết định 121/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre

5408

Quyết định 120/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

5409

Quyết định 116/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

5410

Quyết định 115/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5411

Quyết định 119/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

5412

Quyết định 118/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

5413

Công văn số 1593/LĐTBXH/LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc áp dụng hình thức kỉ luật sa thải

5414

Công văn số 1550/LĐTBXH/TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phân phối tiền lương và thu nhập

5415
5416

Quyết định 75/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động công ty TNHH nhà nước một thành viên Chiếu Sáng và thiết bị đô thị

5417

Nghị định 65/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính

5418

Công văn số 6015/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc nộp bảng kê hoá đơn thay cho hoá đơn và giấy biên nhận photocopy

5419

Thông tư 38/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước

5420

Quyết định 111/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận