Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.672 văn bản: Doanh nghiệp
21

Công văn 44552/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
22

Thông báo 300/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
23

Quyết định 2818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
24

Quyết định 2817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
25

Công văn 8085/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
26

Công văn 3552/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
27

Thông báo 294/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc sắp xếp, đổi mới Nông trường Sông Hậu thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
28

Công văn 11498/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
29

Công văn 43222/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
30

Công văn 43223/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định giá vốn khi chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
31

Công văn 4153/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
32

Quyết định 2436/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về công bố danh sách cán bộ đầu mối theo dõi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
33

Công văn 4336/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
34

Kế hoạch 240/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị "Đối thoại, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19"

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2021
35

Nghị định 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
36

Công văn 11287/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cử người tham gia Nhóm giúp việc Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông Vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;COVID-19 Tải về
Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
37

Quyết định 1848/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông Vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp;COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
38

Thông báo 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trrực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
39

Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;COVID-19 Tải về
Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
40

Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ báo cáo về kết quả xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
Vui lòng đợi