Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.790 văn bản: Doanh nghiệp
21

Công văn 2938/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị định 148/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2022
22

Công văn 1910/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
23

Nghị quyết 43/NQ-CP của Chính phủ về việc không tiếp tục xây dựng 02 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
24

Công văn 943/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục xuất/nhập hàng hóa ra vào kho ngoại quan đối với doanh nghiệp ưu tiên

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2022
25

Quyết định 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025"

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
26

Công văn 1532/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
27

Công văn 718/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người đại diện và người quản lý doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2022
28

Công văn 1502/BKHĐT-ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2022
29

Quyết định 271/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
30

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới năm 2022-2023

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
31

Quyết định 666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2022
32

Quy định 60-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
33

Quy định 61-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước với cấp ủy địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
34

Thông báo 67/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
35

Công văn 1391/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về Chương trình Thủ tướng gặp mặt Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
36

Công văn 1354/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về Đề án "Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước"

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
37

Công văn 710/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
38

Quyết định 247/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất với cơ quan hải quan theo khoản 10 điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP và việc giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất thông qua hệ thống ca-mê-ra

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2022
39

Quyết định 791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Nâng cao năng lực về văn hóa doanh nghiệp cho người lao động nhập cư, nhà quản lý doanh nghiệp và đối tác kinh doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc" do Toyota Foundation Nhật Bản tài trợ (thông qua Tổ chức ADRA)

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
40

Thông báo 57/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025”

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
Vui lòng đợi