Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.457 văn bản: Doanh nghiệp
21

Quyết định 1259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang”, năm 2023

22

Công văn 62909/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

23

Quyết định 2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

24

Công văn 62447/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng của số tiền thu hồi vốn ngân sách

25

Quyết định 2570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

26

Kế hoạch 143/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

27
28
29
30

Quyết định 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và Tổ công tác cổ phần hoá

31

Công văn 6353/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II/2023 theo Nghị quyết 58/NQ-CP

32

Quyết định 4148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua nhân dịp Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội

33

Quyết định 4143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng cá nhân là người quản lý, điều hành doanh nghiệp có thành tích trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

34

Quyết định 3065/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

35

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

36
37
38
39

Quyết định 3458/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh sách tổ chức, cá nhân tham gia Mạng lưới Tư vấn viên Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Đợt 3) thuộc Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

40

Công văn 59261/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về vướng mắc đối với thuế thu nhập doanh nghiệp