Thông báo 92/TB-VPCP 2022 Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

____________

Số: 92/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII)

___________

Ngày 14 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các Bộ, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Quốc phòng, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (PVN), Viện Năng lượng. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham gia cuộc họp, Thường trực Chính phủ đã kết luận như sau:

1. Quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia rất quan trọng, cần phải sớm hoàn thành để làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ nguồn và lưới điện, bảo đảm vững chắc về an ninh cung ứng điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước.

2. Đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan trong quá trình hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Đây là một quy hoạch ngành rất khó, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng xanh, sạch diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu sau Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) và Việt Nam có cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

3. Phát biểu của các đại biểu tham dự họp là rất tâm huyết, trách nhiệm, có tính xây dựng cao và cơ bản bám sát tinh thần chỉ đạo tất cả vì mục tiêu chung, phát triển bền vững đất nước, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Giao Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến tham gia tại cuộc họp để hoàn thiện Quy hoạch điện VIII.

4. Trong bối cảnh địa chính trị và địa kinh tế trên thế giới có nhiều biến động, xu thế chuyển dịch sang nguồn năng lượng xanh, sạch diễn ra mạnh mẽ sau COP26 và thực tiễn phát triển rất nhanh của khoa học công nghệ, giao Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch điện VIII bám sát các yêu cầu sau:

- Yêu cầu chung về Quy hoạch điện VIII phải bám sát các nghị quyết, kết luận có liên quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cam kết quốc tế của Việt Nam, trong đó, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 55), các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới và cam kết của Việt Nam tại COP26.

- Về quan điểm xây dựng phải hướng tới phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ, đặc biệt là nâng cao tính tự chủ của ngành năng lượng, giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào nước ngoài. Việc này liên quan trực tiếp đến quan điểm khai thác tối đa và hợp lý nguồn tài nguyên năng lượng sơ cấp trong nước cho sản xuất điện như nguồn khí tự nhiên, năng lượng gió, mặt trời, sóng biển…; đồng thời, cân đối sử dụng nguồn LNG nhập khẩu hợp lý.

- Cần phân tích kỹ hiện trạng các nguồn năng lượng từ rẻ nhất đến đắt nhất và nghiên cứu xu thế trong thời gian tới. Xác định ưu tiên phát triển nguồn năng lượng nào trong từng thời kỳ quy hoạch để có hiệu quả kinh tế chung tốt nhất, gắn với việc bảo đảm an toàn, ổn định của hệ thống điện vùng, miền, quốc gia. Trên cơ sở đó, đề xuất xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp để tổ chức thực hiện.

- Phải phát huy và kế thừa các mặt tích cực, hiệu quả của Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh, đồng thời, phải khắc phục tối đa các mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém. Do vậy, nội dung phân tích đánh giá thực hiện Quy hoạch điện VII, Quy hoạch điện VII điều chỉnh cần bảo đảm đầy đủ, toàn diện, khách quan với tinh thần đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Trên cơ sở đó, kế thừa hợp lý, hiệu quả các nội dung của Quy hoạch thời kỳ trước, đồng thời nghiên cứu, kiên quyết điều chỉnh đối với các nội dung chưa sát với thực tiễn, kém hiệu quả.

- Phải dự báo được tình hình trong nước, ngoài nước tác động như thế nào đến phát triển của ngành năng lượng, ngành điện trong thời gian tới để xây dựng được Quy hoạch điện VIII sát thực tiễn, có thể chủ động điều hành quy hoạch một cách thích ứng, linh hoạt và hiệu quả nhất. Cần phân tích toàn diện về địa chính trị, địa kinh tế, xu thế phát triển của khoa học công nghệ, đánh giá về giá cả năng lượng, bảo vệ môi trường v.v...

- Cân đối cung - cầu theo vùng, miền và toàn hệ thống điện quốc gia phải tối ưu nhất, cơ cấu nguồn điện hợp lý và hiệu quả kinh tế chung cao nhất, giảm truyền tải điện xa và giảm đầu tư lưới điện truyền tải liên vùng.

- Yêu cầu chung về số liệu quy hoạch phải có độ chính xác cao nhất và có sự thống nhất trong tính toán Quy hoạch điện VIII với quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia và các quy hoạch ngành quốc gia khác có liên quan.

- Quy hoạch điện VIII phải được hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch; bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia; phải xây dựng tiêu chí xác định các dự án quan trọng, ưu tiên từng thời kỳ bảo đảm minh bạch, hiệu quả; ngoài việc nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các chủ thể Quy hoạch theo quy định, cần lấy thêm ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học và tham vấn ý kiến một số tổ chức quốc tế có uy tín quan tâm.

5. Về các nội dung Bộ Công Thương kiến nghị, Thường trực Chính phủ thống nhất cần tiếp tục rà soát hoàn thiện theo các yêu cầu nêu trên, cụ thể:

- Rà soát kỹ, toàn diện hơn về phương án quy hoạch nguồn điện bảo đảm theo các yêu cầu nêu trên; lưu ý tính toán so sánh phương án phải đảm bảo số liệu khách quan, có nghiên cứu dự báo về giá năng lượng trong tương lai. Quy hoạch điện VIII phải đóng góp quan trọng vào thực hiện cam kết đưa phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, bám sát nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết 55 cũng như yêu cầu đặt ra về phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

- Đối với các dự án điện mặt trời đã có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh mà chưa triển khai thì đưa ra tiêu chí, điều kiện về giá mua điện, hiệu quả kinh tế, ổn định hệ thống điện quốc gia, cân đối vùng, miền để cân nhắc kỹ lưỡng thận trọng, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét quyết định, nhưng phải bảo đảm thống nhất với các tiêu chí, nguyên tắc quy hoạch của giai đoạn mới và hiệu quả, khả thi. Rà soát kỹ lưỡng để nghiên cứu chuyển phần công suất điện mặt trời đã có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh nhưng chưa thực hiện và không đáp ứng mục tiêu hiệu quả kinh tế, nhất là giá mua điện để xem xét điều chỉnh quy hoạch. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá tác động, báo cáo Thường trực Chính phủ.

- Đối với điện mặt trời mái nhà đã được đầu tư nếu đúng quy định, đúng mục đích, không lợi dụng cơ chế để trục lợi thì tính toán cân đối cho tiêu dùng điện (không đưa phần công suất 7.755 MW điện mặt trời mái nhà vào phần số liệu tổng công suất nguồn điện trong quy hoạch). Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra lại việc này, cương quyết không hợp thức hóa cái sai và báo cáo Thường trực Chính phủ.

- Đối với chủ trương phát triển điện hạt nhân nhằm bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn và gắn với quá trình chuyển đổi năng lượng cần tiếp tục nghiên cứu thành chuyên đề riêng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến; chưa đưa vào tính toán cân đối trong Quy hoạch điện VIII.

- Đối với giải pháp điều hành quy hoạch phát triển điện lực quốc gia: Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đưa vào dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch điện VIII theo quy định.

6. Giao đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẩn trương chỉ đạo Bộ Công Thương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII để sớm tổ chức Hội nghị với các địa phương về nội dung này và triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định, hoàn thành phê duyệt Quy hoạch trong tháng 4 năm 2022.

Văn phòng Chính phthông báo đB Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan biết, thc hin./.

Nơi nhn:
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ (để b/c);

- Các Bộ: CT, KHĐT, TC, TNMT, NNPTNT, GTVT, XD, KHCN, TP, QP, CA;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Các Tp đoàn: EVN, PVN, TKV;

- Viện Năng lượng;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các V: TH, NN, KTTH, KGVX, QHĐP, QHQT;

- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

thuộc tính Thông báo 92/TB-VPCP

Thông báo 92/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII)
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:92/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành:31/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Điện lực
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT OFFICE

____________

No. 92/TB-VPCP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

________________________

Hanoi, March 31, 2022

 

NOTICE

On the Permanent Government's conclusion on the National Power Development Plan for the 2021-2030 period, with a vision toward 2045 (Power Development Plan VIII)

___________

 

On March 14, 2022, at the Government Office, Prime Minister Pham Minh Chinh chaired the Government standing meeting on the National Power Development Plan for the 2021-2030 period, with a vision toward 2045 (Power Development Plan VIII). Participants to the meeting include Permanent Deputy Prime Minister Pham Binh Minh, Deputy Prime Minister Le Minh Khai, Deputy Prime Minister Le Van Thanh, Minister of Industry and Trade Nguyen Hong Dien, Minister of Planning and Investment Nguyen Chi Dung, Minister of Natural Resources and Environment Tran Hong Ha, Minister - Chairman of the Government Office Tran Van Son; leaders representing the following ministries and agencies: The Ministry of Finance, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Transport, the Ministry of Construction, the Ministry of Science and Technology, the Ministry of Justice, the Ministry of National Defense, the Ministry of Public Security, the State Bank of Vietnam, the Commission for the Management of State Capital at Enterprises, the Government Office, Vietnam Electricity (EVN), Vietnam Oil and Gas Group (PVN), Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited (Vinacomin) and the Institute of Energy. After listening to the Ministry of Industry and Trade’s report and delegates’ opinions, the Permanent Government gave some opinions as follows:

1. The Power Development Plan VIII is a very important national plan which needs to be completed soon to serve as a basis for investment in synchronous construction of electricity sources and grids, firmly ensuring power supply security and serving the socio-economic development, as well as maintaining the national defense and security.

2. Efforts of the Ministry of Industry and Trade and related agencies in the process of completing the Power Development Plan VIII, under the direction of Deputy Prime Minister Le Van Thanh, are highly appreciated. This sectoral plan is considered very difficult, especially in the context of a strong global clean and green energy transition after the 26th session of the Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP26) was held and Vietnam has a commitment to bring net emissions to “zero” by 2050.

3. The enthusiastic, responsible and highly constructive statements of the delegates basically adhere to the spirit of all for the common goal and sustainable development of the country, placing national interests first. The Ministry of Industry and Trade is assigned to study and receive delegates’ comments to complete the Power Development Plan VIII.

4. In the context of global geopolitical and geo-economic fluctuations, the trend of strong clean and green energy transition after COP26 and the very fast development of science and technology, the Ministry of Industry and Trade is assigned to continue completing the Power Development Plan VIII in accordance with the following requirements:

- General requirements for the Power Development Plan VIII must adhere to relevant resolutions and conclusions of the Party, the National Assembly and the Government, and international commitments of Vietnam, especially the 13th National Party Congress Resolution, the Political Bureau’s Resolution No. 55-NQ/TW dated February 11, 2020, on orientation of Vietnam’s National Energy Development Strategy through 2030, with a vision toward 2045 (Resolution 55), Resolutions of the National Assembly and Government on socio-economic development in the coming time and Vietnam's commitment at COP26.

- Regarding construction, it is necessary to develop an independent and self-sufficient economy, especially improving the autonomy of the energy industry, minimizing dependence on foreign countries. This is directly related to the point of view of maximally and rationally exploiting primary energy resources in the country for electricity generation such as natural gas, wind energy, solar and wave energy, etc.; and at the same time, balancing and using imported LNG sources in a reasonable manner.

- It is necessary to carefully analyze the current status of energy sources, from the cheapest to the most expensive one, and study trends in the coming time; determine which energy source should be prioritized for development in each planning period to have the best overall economic efficiency, in association with ensuring the safety and stability of the regional and national power systems. On that basis, appropriate mechanisms and policies for the implementation and organization shall be proposed and developed.

- It is necessary to promote and inherit the positive and effective aspects of the Power Development Plan VII and the revised Power Development Plan VII, and at the same time, to overcome as much as possible the remaining aspects, limitations and weaknesses. Therefore, the content of analysis and evaluation of the implementation of the Power Development Plan VII and the revised Power Development Plan VII must be complete, comprehensive and objective with the spirit of putting the national interests first. On that basis, rationally and effectively inheriting the contents of the previous plans, while studying and resolutely adjusting the contents that are not close to reality and ineffective.

- It is necessary to forecast how the situation at home and abroad will affect the development of the energy industry and the electricity industry in the coming time in order to develop a realistic Power Development Plan VIII and proactively manage such plan in the most adaptive, flexible and effective manner. It is required to make a comprehensive analysis in terms of geopolitics, geo-economics, development trends of science and technology, assessment of energy prices, environmental protection, etc.

- The balance of supply and demand by region and the entire national electric system must be optimized, the electricity source structure must be reasonable, bringing the highest economic efficiency, reducing long-distance power transmission and reducing investment in inter-regional electricity transmission grids.

- General requirements on planning data must show the highest accuracy and be consistent in the calculation of the Power Development Plan VIII with the national energy master plan and other relevant national sector plans.

- The Power Development Plan VIII must be completed in accordance with the planning law; be consistent with the orientation of the national master plan and national marine spatial plan; must contain criteria for determining important projects and those with priority in each period in a transparent and effective manner. In addition to the study and receipt of opinions from subjects of the Plan according to regulations, it is required to collect opinions from experts, scientists and advice from concerned reputable international organizations.

5. Regarding the Ministry of Industry and Trade's proposals, the Permanent Government agrees to continue reviewing and completing them according to the above-mentioned requirements. To be specific:

- Reviewing the electricity source planning in a more careful and comprehensive manner to meet the above-mentioned requirements; in which attention shall be paid to the option calculation and comparison to ensure objective data, along with studying and forecasting future energy prices. The Power Development Plan VIII must make an important contribution to the implementation of the commitment to bring net emissions to “zero” by 2050, closely following the tasks and solutions set out in the Resolution 55 as well as requirements on green and circular economic development.

- Regarding solar power plans that have been included in the revised Power Development Plan VII but have not yet been implemented, the criteria and conditions for electricity price, economic efficiency and stability of the national electric system, and regional balance should be provided for careful consideration and report to the Permanent Government for decision. Such criteria and conditions must be consistent with the planning principles and criteria of the new phase, and must be effective and feasible. Thoroughly reviewing to study the transfer of solar power capacity that has been included in the revised Power Development Plan VII but has not yet been implemented and does not meet the economic efficiency targets, especially the electricity purchase price, to consider adjusting the plan. The Ministry of Industry and Trade shall take responsibility for reviewing, making impact assessment, and reporting to the Permanent Government.

- Regarding rooftop solar power that has been invested in accordance with regulations, for the right purpose, without taking advantage of the mechanism for profit, then calculating the balance for electricity consumption (not including the capacity part of 7,755 MW of rooftop solar power in the data of total power capacity in the plan). The Ministry of Industry and Trade is assigned to assume the prime responsibility for, and coordinate with the Commission for the Management of State Capital at Enterprises and Vietnam Electricity in, reviewing and re-inspecting, resolutely not legalizing the mistake and reporting it to the Permanent Government.

- Regarding the nuclear power development policy for long-term energy security in association with the energy transition, it is necessary to continue studying it as a separate topic to report to the competent authorities for consideration and comments; the balance calculation shall not be included in the Power Development Plan VIII.

- Regarding the solutions to operate the national power development plan: The Ministry of Industry and Trade shall study and receive comments from relevant agencies and ministries, and the Prime Minister’s directions and include them in the Draft Decision on approving the Power Development Plan VIII according to regulations.

6. Deputy Prime Minister Le Van Thanh is assigned to urgently direct the Ministry of Industry and Trade to complete the Power Development Plan VIII in order to soon organize a conference with localities on this content and carry out the next procedures for completion and approval in April 2022 according to regulations.

The Government Office hereby informs the Ministry of Industry and Trade, ministries and relevant agencies for implementation./.

 

 

FOR THE MINISTER AND CHAIRMAN

THE VICE CHAIRMAN

 

 

Nguyen Cao Luc

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Notice 92/TB-VPCP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Notice 92/TB-VPCP PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan
văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi