Thông báo 394/TB-VPCP kết luận tại cuộc họp dự án điện gió rà soát

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 394/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ BÁO CÁO, KIẾN NGHỊ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ RÀ SOÁT THEO CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, Ý KIẾN CỦA BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG, ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI

____________

 

Ngày 04 tháng 11 năm 2020, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về báo cáo, kiến nghị của Bộ Công Thương về danh mục các dự án điện gió rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (các văn bản số 7201/BCT-ĐL ngày 25 tháng 9 năm 2020, số 7408/BCT-ĐL ngày 02 tháng 10 năm 2020). Tham gia họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Viện Năng lượng. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo Bộ Công Thương tập trung xây dựng, hoàn thành Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) với chất lượng cao nhất, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2020 để xem xét, phê duyệt theo quy định. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo các nội dung cơ bản, quan trọng của Quy hoạch điện VIII (Thông báo số 308/TB-VPCP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ), trong đó yêu cầu lựa chọn được các kịch bản tối ưu về tổng quy mô công suất nguồn điện trong từng giai đoạn quy hoạch, xác định rõ cơ cấu các nguồn điện đảm bảo phù hợp với khả năng cung cấp của nguồn năng lượng sơ cấp nhằm tăng cường tính tự chủ về năng lượng của đất nước; đồng thời, đảm bảo an toàn, ổn định, hiệu quả cho hệ thống và bảo vệ môi trường; lưu ý bám sát chủ trương, định hướng phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để có phương án phát triển năng lượng tái tạo phù hợp theo các giai đoạn quy hoạch.

Do đó, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thực hiện các các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Quy hoạch điện VIII, trong đó có các nội dung về phát triển các dạng năng lượng tái tạo hợp lý từng giai đoạn, khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 795/TTg-CN ngày 25 tháng 6 năm 2020 phê duyệt bổ sung danh mục các dự án điện gió vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh và văn bản số 911/TTg-CN ngày 15 tháng 7 năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió. Quy mô các dự án điện gió đã được quy hoạch đến nay là khá lớn (khoảng 11.600 MW), trong khi đó thời gian áp dụng cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam tại Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ không còn nhiều. Do đó, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể quy hoạch và triển khai các dự án điện gió đảm bảo mục tiêu phát triển chung; tuyệt đối tránh để xảy ra tình trạng phát triển điện gió và các dạng năng lượng tái tạo khác theo phong trào hoặc tạo ra những hệ lụy xấu do phát triển ồ ạt, không phù hợp.

3. Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan tham dự cuộc họp về việc đưa danh mục các dự án điện gió đề xuất tại các văn bản số 7201/BCT-ĐL ngày 25 tháng 9 năm 2020, số 7408/BCT-ĐL ngày 02 tháng 10 năm 2020 vào quy hoạch nào và tiến độ thực hiện các dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, NNPTNT, CA;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Viện Năng lượng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 394/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về báo cáo, kiến nghị của Bộ Công Thương về danh mục các dự án điện gió rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 394/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/12/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Điện lực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!