Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.120 văn bản: Điện lực
1001

Quyết định 2519/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Đơn giá chế tạo thiết bị cơ khí thủy công một số công trình thủy điện

1002

Chỉ thị 16/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc áp dụng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các trụ sở làm việc, các toà nhà, chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

1003

Quyết định 110/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025

1004

Quyết định 53/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: máy phát điện - quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia

1005

Quyết định 2014/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ban hành Quy định tạm thời nội dung tính toán, phân tích kinh tế, tài chính đầu tư và khung giá mua bán điện các dự án nguồn điện

1006
1007

Công văn 2259/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc hình thành Tổng công ty Điện lực dầu khí

1008

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

1009

Quyết định 13/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình Xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia

1010

Quyết định 12/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

1011
1012

Công văn 632/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vướng mắc hoàn trả vốn các công trình điện ứng vốn của điện lực Đăklăk

1013

Công văn 178/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng các công ty, đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

1014

Quyết định 184/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế quản lý sử dụng chung cột điện trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh

1015

Thông tư 11/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện

1016

Quyết định 276/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện

1017
1018

Quyết định 160/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của Luật Điện lực

1019

Quyết định 32/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

1020

Quyết định 31/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện