Danh mục

Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 867 văn bản: Điện lực
841

Quyết định 121/1999/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Điện lực Tải về
Ban hành: 08/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
842

Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT/BVGCP-BCN của Ban Vật giá Chính phủ và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện tiêu dùng sinh hoạt đến hộ dân nông thôn

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
843

Thông tư 178/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;Điện lực Tải về
Ban hành: 26/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
844

Thông tư 146/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với ngành điện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Điện lực Tải về
Ban hành: 12/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
845

Quyết định 725/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tổng sơ đồ phát triển điện giai đoạn 1996 - 2000

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 03/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
846

Quyết định 31/VGCP-TLSX của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 23/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
847

Chỉ thị triển khai thanh tra hoạt động ngành điện lực và thực hiện các dự án đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn năm 1995-1996

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 18/04/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
848

Công văn về việc điều chỉnh giá điện

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 01/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
849

Quyết định 241-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn giảm thuế đối với 3 dự án của ngành điện sử dụng vốn vay OECF

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Điện lực Tải về
Ban hành: 26/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
850

Quyết định 293/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đầu tư nhà máy thủy điện Đại Ninh

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 08/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
851

Quyết định 58 BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật cho sản xuất, truyền tải và phân phối điện năm 1996

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 05/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/1996
852

Quyết định 12/VGCP-TL-SX của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Điện lực Tải về
Ban hành: 22/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
853

Thông tư hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Điện lực Tải về
Ban hành: 22/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
854

Quyết định 28/VGCP-TLSX của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 29/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
855

Nghị định 14/CP của Chính phủ về thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam và ban hành Điều lệ của Tổng công ty

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 27/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
856

Quyết định 562-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 10/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
857

Thông tư hướng dẫn thực hiện nộp ngân sách và một số biện pháp cân đối tài chính năm 1993 đối với ngành điện lực

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 26/05/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
858

Thông tư 17-TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với công trình đường dây 500KV Bắc-Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Điện lực Tải về
Ban hành: 28/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
859

Quyết định 71-CT của Hội đồng Bộ trưởng về việc phê chuẩn những nguyên tắc cơ bản về quy hoạch hệ thống phòng hộ đầu nguồn công trình thuỷ điện Trị An

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 05/03/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
860

Quyết định 299-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc cho phép thành lập Hội Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 18/08/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi