Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 801 văn bản: Điện lực
781

Chỉ thị triển khai thanh tra hoạt động ngành điện lực và thực hiện các dự án đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn năm 1995-1996

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 18/04/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
782

Công văn về việc điều chỉnh giá điện

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 01/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
783

Quyết định 241-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn giảm thuế đối với 3 dự án của ngành điện sử dụng vốn vay OECF

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Điện lực Tải về
Ban hành: 26/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
784

Quyết định 293/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đầu tư nhà máy thủy điện Đại Ninh

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 08/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
785

Quyết định 58 BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật cho sản xuất, truyền tải và phân phối điện năm 1996

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 05/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/1996
786

Quyết định 12/VGCP-TL-SX của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Điện lực Tải về
Ban hành: 22/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
787

Thông tư hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Điện lực Tải về
Ban hành: 22/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
788

Quyết định 28/VGCP-TLSX của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 29/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
789

Nghị định 14/CP của Chính phủ về thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam và ban hành Điều lệ của Tổng công ty

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 27/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
790

Quyết định 562-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 10/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
791

Thông tư hướng dẫn thực hiện nộp ngân sách và một số biện pháp cân đối tài chính năm 1993 đối với ngành điện lực

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 26/05/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
792

Thông tư 17-TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với công trình đường dây 500KV Bắc-Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Điện lực Tải về
Ban hành: 28/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
793

Quyết định 71-CT của Hội đồng Bộ trưởng về việc phê chuẩn những nguyên tắc cơ bản về quy hoạch hệ thống phòng hộ đầu nguồn công trình thuỷ điện Trị An

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 05/03/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
794

Quyết định 299-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc cho phép thành lập Hội Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 18/08/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
795

Quyết định về việc quy định giá bán điện thu bằng ngoại tệ

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 17/08/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
796

Thông tư hướng dẫn thực hiện giá điện và định mức điện sinh hoạt của công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 03/02/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
797

Nghị định quy định việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 30/04/1987
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
798

Quyết định về giá bán điện tiêu dùng sinh hoạt cho công nhân, viên chức

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 31/03/1986
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
799

Thông tư hướng dẫn việc trích lợi nhuận và thu quốc doanh của các đơn vị, xí nghiệp trong ngành điện nộp cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 138-HĐBT ngày 19/11/1983 của Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 14/05/1984
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
800

Nghị định về việc ban hành Điều lệ cung ứng và sử dụng điện

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 19/07/1983
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi