Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 801 văn bản: Điện lực
761

Công văn 10127/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại công suất của máy phát điện

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 26/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
762

Công văn về việc phân loại công suất của máy phát điện

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 24/10/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
763

Nghị định 45/2001/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Điện lực Tải về
Ban hành: 02/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
764

Quyết định 108/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về di dân, tái định cư Dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 23/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
765

Quyết định 43/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn Khoa học Công nghệ về an toàn công trình thuỷ điện Hoà Bình

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Điện lực Tải về
Ban hành: 23/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
766

Quyết định 95/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vọng đến năm 2020

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 22/06/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
767

Quyết định 1/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 01/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
768

Thông tư 05/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế GTGT đối với ngành điện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Điện lực Tải về
Ban hành: 12/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
769

Thông tư liên tịch 05/1999/TTLT/BVGCP-BCN của Ban Vật giá Chính phủ và Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 24/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
770

Quyết định 87/1999/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện năng

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 23/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
771

Quyết định 193/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năng.

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 22/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
772

Thông tư 20/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 8/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Điện lực Tải về
Ban hành: 08/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
773

Nghị định 54/1999/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Lĩnh vực: Công nghiệp;An ninh quốc gia;Điện lực Tải về
Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
774

Quyết định 46/1999/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư;Doanh nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 15/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
775

Quyết định 121/1999/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Điện lực Tải về
Ban hành: 08/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
776

Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT/BVGCP-BCN của Ban Vật giá Chính phủ và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện tiêu dùng sinh hoạt đến hộ dân nông thôn

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
777

Thông tư 178/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;Điện lực Tải về
Ban hành: 26/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
778

Thông tư 146/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với ngành điện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Điện lực Tải về
Ban hành: 12/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
779

Quyết định 725/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tổng sơ đồ phát triển điện giai đoạn 1996 - 2000

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 03/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
780

Quyết định 31/VGCP-TLSX của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 23/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
Vui lòng đợi