Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 813 văn bản: Điện lực
681

Công văn 1339/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp;Doanh nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 03/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2008
682

Quyết định 04/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức;Điện lực Tải về
Ban hành: 03/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2008
683

Công văn 08/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ về phương án đẩy nhanh phát điện Nhà máy điện Cà Mau 1

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 02/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2008
684

Thông tư liên tịch 160/2007/TTLT-BTC-BQP-BCT của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện của các đơn vị quân đội cho ngành điện quản lý

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2008
685

Thông báo 257/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về các dự án nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh, Cẩm Phả

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách;Điện lực Tải về
Ban hành: 14/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2007
686

Thông tư 138/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Lĩnh vực: Chính sách;Điện lực Tải về
Ban hành: 29/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2007
687

Công văn 1838/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ về việc Hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện Cà Mau

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 27/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2007
688

Quyết định 163/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2007
689

Quyết định 120/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
690

Quyết định 06/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Xây dựng;Điện lực Tải về
Ban hành: 17/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2007
691

Thông báo 184/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về đảm bảo điện mùa khô năm 2007 - 2008 và xây dựng các dự án theo Quy hoạch điện VI do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 26/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2007
692

Công văn 3421/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chi phí tiền lương năm 2007 đối với Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Điện lực Tải về
Ban hành: 25/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2007
693

Công văn 1332/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty cổ phần Mua bán điện

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách;Điện lực Tải về
Ban hành: 18/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2007
694

Quyết định 90/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Điện lực Tải về
Ban hành: 20/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2015
695

Quyết định 35/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 02/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2007
696

Quyết định 2519/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Đơn giá chế tạo thiết bị cơ khí thủy công một số công trình thủy điện

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 24/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
697

Chỉ thị 16/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc áp dụng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các trụ sở làm việc, các toà nhà, chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí;Điện lực Tải về
Ban hành: 23/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
698

Quyết định 110/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng;Chính sách;Điện lực Tải về
Ban hành: 18/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2007
699

Quyết định 53/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: máy phát điện - quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 22/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2007
700

Quyết định 2014/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ban hành Quy định tạm thời nội dung tính toán, phân tích kinh tế, tài chính đầu tư và khung giá mua bán điện các dự án nguồn điện

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2013
Vui lòng đợi