Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.120 văn bản: Điện lực
681

Thông tư 23/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
682

Công văn 2284/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Điện lực Tải về
683

Thông tư 19/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Điện lực Tải về
684

Quyết định 4887/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo, Điện lực Tải về
685

Thông tư 16/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo, Điện lực Tải về
686

Thông tư 14/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Điện lực Tải về
687

Công văn 3214/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về Quyết định phê duyệt cơ chế thực hiện xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Điện lực Tải về
688

Quyết định 31/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Điện lực Tải về
689

Thông báo 183/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
690

Quyết định 24/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình tối ưu sử dụng nguồn nhiên liệu khí phục vụ công tác lập lịch huy động ngày tới

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
691

Quyết định 502/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Chương trình "Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3" (DPL3) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Điện lực Tải về
692

Quyết định 476/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều kiện chính sách Chương trình "Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3" (DPL3)

Lĩnh vực: Chính sách, Điện lực Tải về
693

Công văn 658/VPQH-TH của Văn phòng Quốc hội về việc đính chính văn bản hợp nhất Luật điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
694

Quyết định 24/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Điện lực Tải về
695

Công văn 347/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về dự án Nhiệt điện Thăng Long

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
696

Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
697

Công văn 1142/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Dự án Ứng dụng điện mặt trời vay vốn ODA Phần Lan

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Điện lực Tải về
698

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức, Điện lực Tải về
699

Thông báo 30/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án Nhiệt điện Thăng Long

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Điện lực Tải về
700

Thông báo 22/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về