Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.023 văn bản: Điện lực
661

Thông tư 18/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Giám sát thị trường phát điện cạnh tranh

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo, Điện lực Tải về
662

Thông tư 96/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
663

Quyết định 3024/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
664

Quyết định 3025/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
665

Quyết định 3023/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
666

Quyết định 30/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực về việc ban hành Danh sách các nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 01/07/2012

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
667

Công văn 1427/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp hạng I đối với Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
668

Quyết định 404/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung thành viên Tổ công tác xử lý chất thải từ các nhà máy nhiệt điện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Điện lực Tải về
669

Quyết định 368/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổ công tác xử lý chất thải từ các nhà máy nhiệt điện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Điện lực, Tài nguyên-Môi trường Tải về
670

Công văn 441/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán Chương trình Hỗ trợ phát triển Chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2 (Chương trình DPL2)

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Điện lực Tải về
671

Quyết định 22/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình vận hành hệ thống thông tin và công bố thông tin

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
672

Quyết định 20/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình phân loại tổ máy và tính giá trần bản chào cả nhà máy nhiệt điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
673

Quyết định 19/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất và tính toán giá công suất thị trường

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
674

Quyết định 23/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập lịch huy động tổ máy, vận hành thời gian thực và tính toán thanh toán sau vận hành

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
675

Quyết định 21/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình mô phỏng thị trường điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
676

Quyết định 18/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình tính toán giá trị nước

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
677

Quyết định 17/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới, tháng tới và tuần tới

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
678

Công văn 196/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều kiện chính sách của Chương trình hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2 (DPL2)

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
679

Quyết định 284/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Công nghiệp, Điện lực Tải về
680

Quyết định 119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Đào Văn Hưng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Điện lực Tải về