Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 991 văn bản: Điện lực
661

Thông tư 42/2011/TT-BCT của Bộ Công thương về việc quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

662

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về Quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn Thành phố Hà Nội

663
664

Công văn 3925/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng thang lương, bảng lương đối với Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

665

Thông báo 268/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam

666

Công văn 7358/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý chất thải thu được từ hệ thống FGD của nhà máy nhiệt điện để làm thạch cao.

667

Quyết định 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về sử dụng Bản đồ hiện trạng phục vụ giới thiệu hướng tuyến và xác định vị trí đối với các công trình điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

668

Công văn 7230/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận thanh tra tài chính tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

669

Quyết định 1765/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư

670

Quyết định 4914/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án chuyển các công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

671

Công văn 1669/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp Ô Môn IV

672

Thông tư 34/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện

673

Thông tư 33/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nội dung, phương pháp, trình tự và thủ tục nghiên cứu phụ tải điện

674

Công văn 11807/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với Dự án ứng dụng Điện mặt trời

675

Công văn 8001/BCT-TCNL của Bộ Công Thương về việc công bố hiệu chỉnh bổ sung định mức - đơn giá chuyên ngành xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp

676

Thông tư 31/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản

677

Thông tư 118/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện

678

Công văn 1380/TTg-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý điều kiện đảm bảo tài sản đối với khoản vay nước ngoài của Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực AES-TKV Mông Dương

679

Quyết định 1208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030

680

Thông tư 27/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực