Danh mục

Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 867 văn bản: Điện lực
621

Công văn 2239/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện đầu tư Dự án nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4

Ban hành: 06/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2010
622

Công văn 2111/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về dự án nhiệt điện Mông Dương II theo hình thức BOT

Ban hành: 31/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2010
623

Công văn 2044/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về phương án triển khai các dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu

Ban hành: 30/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2010
624

Quyết định 588/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010

Ban hành: 22/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2010
625

Công văn 1668/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về dự án chế tạo thiết bị nhà máy nhiệt điện chạy than 600 MW

Ban hành: 16/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2010
626

Công văn 1667/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc quy hoạch địa điểm Nhà máy nhiệt điện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 16/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2010
627

Công văn 420/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu thi công tuyến đường tránh Nam sông Hậu và đường vào Trung tâm điện lực Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 11/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2010
628

Công văn 393/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB)về Chương trình Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện DPL1

Ban hành: 05/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2010
629

Thông tư 09/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia

Ban hành: 03/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2010
630

Công văn 294/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến dự án Công ty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương

Ban hành: 02/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2010
631

Công văn 359/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt ma trận chính sách Chương trình Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện DPL1

Ban hành: 27/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2010
632

Công văn 580/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý hoá đơn bị mất của Công ty Điện lực Hà Giang

Ban hành: 25/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2010
633

Thông tư 08/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện

Ban hành: 24/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2010
634

Công văn 301/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện - DPL1" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Ban hành: 12/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2010
635

Quyết định 0738/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
636

Quyết định 799/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ- Tổng công ty Điện lực Miền Nam

Ban hành: 05/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
637

Quyết định 0789/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Ban hành: 05/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
638

Quyết định 739/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Miền Trung

Ban hành: 05/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
639

Quyết định 768/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
640

Công văn 217/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng quy định của pháp luật điều chỉnh Dự án nhiệt điện Mông Dương II theo hình thức BOT

Ban hành: 03/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
Vui lòng đợi