Bản tin Văn bản mới số 03.2019

Điểm tin văn bản
Cán bộ-Công chức-Viên chức
Nhân viên Đại sứ quán được cấp sinh hoạt phí từ 650 USD/tháng

Ngày 23/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị định chỉ rõ, mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng chung cho tất cả các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là 650 đô la Mỹ/người/tháng và được điều chỉnh tăng 10% trở lên khi chỉ số giá tiêu dùng tăng hoặc tùy điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Hệ số địa bàn được chia thành 05 mức: 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 và 1,4.

Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài cũng được hỗ trợ mua bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài. Ngoài ra, các thành viên còn được Nhà nước thanh toán tiền điện, nước, nhà ở, tiền cáp truyền hình, tiền thuê bao điện thoại, internet và được hưởng 40% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp lãnh đạo, thâm niên… (nếu có).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 11/03/2019.

Thông tin-Truyền thông
Thủ tướng ra Chỉ thị tăng cường sử dụng chữ ký số

Ngày 23/01/2019 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 02/CT-TTg về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp.

Tại Chỉ thị, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm quản lý sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành và xử lý công việc.

Trường hợp cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng phải có kế hoạch chuyển sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị cũng cần có hình thức khen thưởng, kỷ luật đối đơn vị, cá nhân nhằm tạo động lực thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Thủ trưởng trong các cơ quan Nhà nước cần gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Giao thông
Mở các đường bay mới tới Nhật Bản, Hàn Quốc

Đây là một trong những mục tiêu hàng đầu của Đề án Tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 22/01/2019, có hiệu lực cùng ngày.

Cụ thể, mở các đường bay mới, tăng tần suất trên các đường bay hiện có tới các thị trường du lịch trọng điểm trên thế giới gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Thái Lan…

Ngoài ra, sẽ mở mới các đường bay nội địa kết nối đến các vùng: Đông Bắc Bắc Bộ, di sản miền Trung, duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, đồng bằng Sông Cửu Long, Đảo ngọc Phú Quốc.

Các hãng hàng không mở mới, tăng tần suất chuyến bay tới các khu du lịch trọng điểm sẽ được tạo điều kiện tối đa về quyền vận chuyển hàng không, giờ cất/hạ cánh tối ưu theo đề nghị của hãng. Đồng thời được ưu đãi giá dịch vụ điều hành bay, giá dịch vụ cất/hạ cánh.

Mục tiêu đến năm 2025, kết nối các đường bay quốc tế đến tất cả các cảng hàng không quốc tế và các cảng hàng không được phép tiếp nhận chuyến bay quốc tế của Việt Nam...

Hành chính
Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong cơ quan Nhà nước

Ngày 24/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước.

Nghị định 09/2019/NĐ-CP đã có nhiều quy định thể hiện sự đơn giản hóa trong chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước, như:

- Chế độ báo cáo chỉ được ban hành khi thật sự cần thiết để phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước và người có thẩm quyền;

- Chế độ báo cáo phải bảo đảm rõ ràng, khả thi và không trùng lắp với chế độ báo cáo khác; Giảm tối đa yêu cầu về tần suất báo cáo nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, chuyển dần từ báo cáo bằng văn bản giấy sang báo cáo điện tử;

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 12/03/2019.

Chính sách
Lãi suất vay mua nhà ở xã hội 2019 tối đa 4,8%

Khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở trong trung hạn giai đoạn 2019 - 2020: 

Lãi suất không thấp hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và không vượt quá lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dung do Nhà nước chỉ định để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Cụ thể, khung lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội dao động từ 3% - 4,8%.

Đây là nội dung được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký phê duyệt tại Quyết định 123/QĐ-TTg ngày 24/01/2019, có hiệu lực cùng ngày.

Phó Thủ tướng giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan thi hành Quyết định này.

Công nghiệp
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP

Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đã được Bộ Công Thương ban hành ngày 22/01/2019.

Thông tư này chỉ rõ, hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu hàng hóa đó:

- Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một hay nhiều nước thành viên;

- Được sản xuất toàn bộ chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ tại lãnh thổ của một hay nhiều nước thành viên;

- Được sản xuất toàn bộ từ nguyên liệu không có xuất xứ tại lãnh thổ của một hay nhiều nước thành viên với điều kiện hàng hóa đó đáp ứng tất cả các quy định tương ứng tại Phụ lục I của Thông tư này;

Riêng hàng dệt may được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng các quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thông tư này cũng liệt kê 11 loại hàng hóa được coi là có xuất xứ thuần túy, như: Động vật sống được sinh ra và nuôi dưỡng tại đó; Hàng hóa thu được từ việc nuôi trồng thủy sản tại đó; Phế thải, phế liệu được loại ra trong quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng tại đó với điều kiện phế thải, phế liệu đó chỉ phù hợp làm nguyên liệu.

Thông tư 03/2019/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 08/03/2019.

Kế toán-Kiểm toán
03 doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ

Theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ mới nhất được Chính phủ ban hành ngày 22/01/2019, các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ gồm:

- Công ty niêm yết;

- Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con;

- Doanh nghiệp Nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp khác thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Các doanh nghiệp này có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định để thực hiện kiểm toán nội bộ.

Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có bằng đại học chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán;

- Có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc 03 năm trở lên làm việc tại đơn vị đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra;

- Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật;

- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của đơn vị…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2019.

An ninh quốc gia
Mức tiền thưởng phòng, chống tội phạm ma túy

Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Theo đó, Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

- Thưởng tiền đột xuất cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định, song:

+ Đối với cá nhân, tối đa là 5 triệu đồng/người/lần khen thưởng;

+ Đối với tập thể, tối đa là 20 triệu đồng/tập thể/lần khen thưởng.

- Hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Quỹ này được thành lập và hình thành từ các nguồn thu như: Số dư từ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương được hình thành từ trước; Ngân sách Trung ương hỗ trợ vốn điều lệ; Tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tổ chức, cá nhân được phép nuôi động vật rừng

Đây là thông tin được nêu tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp.

Theo đó, tổ chức, cá nhân được nuôi động vật rừng thông thường nhưng phải bảo đảm các điều kiện sau:

- Bảo đảm nguồn gốc động vật rừng nuôi hợp pháp;

- Bảo đảm an toàn cho con người; thực hiện đúng các quy định về môi trường nuôi nhốt và thú y;

- Thực hiện việc ghi chép sổ theo dõi vật nuôi;

- Tổ chức, cá nhân phải thông báo cho cơ quan Kiểm lâm trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày đưa động vật rừng thông thường về nuôi để theo dõi, quản lý.

Ngoài ra, khi động vật rừng quý hiếm đe dọa xâm hại nghiêm trọng tài sản hoặc tính mạng con người thì tổ chức, cá nhân phải áp dụng biện pháp xua đuổi, hạn chế gây tộn thương đến động vật, đồng thời báo ngay cho cơ quan Kiểm lâm hoặc UBND cấp xã hoặc cấp huyện gần nhất.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/03/2019.

Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tập thể dục, thể thao 3 lần/tuần được coi là thường xuyên tập luyện

Ngày 17/01/2019, Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành.

Thông tư này đề ra một số tiêu chí đáng chú ý như sau:

- Người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên là người tập luyện mỗi tuần ít nhất 03 lần; mỗi lần tập luyện ít nhất 30 phút;

- Gia đình thể thao là hộ gia đình có tổng số thành viên tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên chiếm từ 50% trở lên tổng số thành viên trong gia đình;

- Câu lạc bộ thể thao bao gồm câu lạc bộ thể thao cơ sở (tập hợp những người có cùng sở thích để tổ chức, hướng dẫn hoạt động thể dục, thể thao quần chúng) và các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao.

Cũng theo Thông tư này, việc đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng được thực hiện định kỳ một năm một lần. Thời điểm ấn định thông tin đánh giá là ngày 31/10 hàng năm.

Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 05/03/2019.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.