Danh mục

Văn bản Luật Địa giới hành chính

Có tất cả 427 văn bản: Địa giới hành chính
421

Nghị định 19/CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Nam Định, huyện Hải Hậu, chia các huyện Xuân Thuỷ, Nam Ninh và thành lập thị trấn Thịnh Long thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Ban hành: 26/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
422

Nghị định 08/CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Yên Minh, Bắc Quang - tỉnh Hà Giang

Ban hành: 29/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
423

Nghị định 01/CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam Hà

Ban hành: 02/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/1997
424

Nghị định 70/CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập một số xã, thị trấn và huyện Ia Grai thuộc tỉnh Gia Lai

Ban hành: 11/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
425

Quyết định 1125/ĐĐBĐ của Tổng cục Địa chính về việc ban hành “Ký hiệu bản đồ địa hình tỉ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000” áp dụng thống nhất trong tất cả các Cơ quan Đo đạc - Bản đồ thuộc các ngành ở Trung ương và các địa phương trong phạm vi cả nước

Ban hành: 19/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
426

Quyết định 669-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định đường ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Kiên Giang và An Giang

Ban hành: 12/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
427

Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia

Ban hành: 27/12/1985
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
Vui lòng đợi