Danh mục

Văn bản Luật Địa giới hành chính

Có tất cả 427 văn bản: Địa giới hành chính
301

Công văn số 435/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục xây dựng cột mốc số 1196 tại Cửa khẩu Hữu nghị - Lạng Sơn

Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2009
302

Thông tư 03/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
303

Quyết định 614/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư nâng cấp tuyến sông Thao từ Việt Trì - Lào Cai

Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
304

Quyết định 594/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 60 cũ từ bến phà Cổ Chiên cũ (Km46 +200) đến đoạn tuyến tiếp giáp với Quốc lộ 60 mới (Km49 + 300) thuộc tỉnh Trà Vinh thành đường địa phương

Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
305

Quyết định 61/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính

Ban hành: 12/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2009
306

Nghị định 10/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
307

Thông tư 07/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và thực hiện mô hình bố trí dân cư các xã biên giới vùng Việt - Lào vùng Trung du miền núi Bắc bộ đến năm 2015

Ban hành: 19/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
308

Nghị định 07/NĐ-CP của Chính phủ về việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

Ban hành: 09/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
309

Nghị định 08/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre

Ban hành: 09/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
310

Nghị định 03/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh; điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khê thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 19/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
311

Nghị định 05/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh Ba; xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 19/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
312

Nghị định 02/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Ban hành: 19/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
313

Quyết định 37/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
314

Quyết định 1869/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
315

Quyết định 1868/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Đăk Nông

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
316

Quyết định 1866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Bình Phước

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
317

Quyết định 1864/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Yên Bái

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
318

Quyết định 1874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
319

Quyết định 1865/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
320

Quyết định 1873/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
Vui lòng đợi