Văn bản Luật Địa giới hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 450 văn bản: Địa giới hành chính
01

Hướng dẫn 105-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008-01/8/2023)

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
02

Quyết định 2975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường quy hoạch từ đường đê tả Hồng đến đường Đông Dư - Dương Xá và tuyến đường kết nối với đường gom đê tả Hồng, huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: xã Đa Tốn, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
03

Quyết định 2459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 tuyến đường theo quy hoạch từ đường Yên Thường đến đường gom cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (đường Vành đai 3), huyện Gia Lâm. Địa điểm: xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giao thông, Địa giới hành chính Tải về
04

Quyết định 559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động để chia tách, thành lập thị xã Chũ và thành lập các phường thuộc thị xã Chũ; thành lập thị trấn Phì Điền, thị trấn Biển Động thuộc huyện Lục Ngạn

Lĩnh vực: Địa giới hành chính, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
05

Quyết định 644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Hành chính, Địa giới hành chính Tải về
06

Quyết định 302/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”

Lĩnh vực: Hành chính, Địa giới hành chính Tải về
07

Nghị quyết 728/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Long Khánh và xã Ngũ Lạc thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
08

Quyết định 3449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Địa giới hành chính Tải về
09

Quyết định 2685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án Số hóa hồ sơ địa chính từ dạng giấy sang dạng số tại thị xã Điện Bàn

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
10

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí, lệ phí) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Địa giới hành chính Tải về
11

Nghị quyết 107/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu chính Phước Tân, tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
12

Nghị quyết 569/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
13

Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
14

Quyết định 2743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 2, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Thuộc địa giới hành chính các xã Tiên Dược, Mai Đình, Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng, Địa giới hành chính Tải về
15

Quyết định 2745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 4, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Thuộc địa giới hành chính các xã Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng, Địa giới hành chính Tải về
16

Quyết định 2746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 5 (khu vực hồ Đồng Quan và phụ cận), tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Thuộc địa giới hành chính các xã Quang Tiến, Phù Linh, Mai Đình, Tiên Dược và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng, Địa giới hành chính Tải về
17

Quyết định 2742/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 1, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Thuộc địa giới hành chính các xã Phù Linh, Tiên Dược, Mai Đình và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng, Địa giới hành chính Tải về
18

Quyết định 2696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Hành chính, Địa giới hành chính Tải về
19

Quyết định 1974/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa từ đơn vị hành chính xã loại III lên đơn vị hành chính xã loại II

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
20

Quyết định 853/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền

Lĩnh vực: Địa giới hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về