Danh mục

Tra cứu Công văn về Đầu tư

Có tất cả 1.901 văn bản: Đầu tư
1821

Công văn 1775/CP-KTTH của Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004

Ban hành: 24/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
1822

Công văn số 2569 TCT/ĐTNN ngày 13/08/2004 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Ban hành: 13/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
1823

Công văn 1067/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc xử lý chuyển tiếp việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xây dựng hiện hành và thực hiện quy định của Luật Xây dựng năm 2003

Ban hành: 14/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2004
1824

Công văn 3399/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 106/2004/NĐ-CP về tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

Ban hành: 05/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2004
1825

Công văn 5933/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng đối với vật tư, thiết bị nhỏ lẻ thuộc tập hợp dây chuyền máy móc, thiết bị đồng bộ nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Ban hành: 01/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
1826

Công văn 2480/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra thủ tục miễn thuế đối với hàng thuộc diện ưu đãi đầu tư

Ban hành: 31/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
1827

Công văn 3033/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế đấu thầu

Ban hành: 19/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2004
1828

Công văn 400/CP-CN của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế đối với các dự án thủy điện

Ban hành: 26/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2008
1829

Thông báo 52/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị toàn quốc về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước

Ban hành: 19/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
1830

Công văn 376/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc giải quyết vướng mắc thực hiện Thông tư số 98/2002/TT-BTC

Ban hành: 18/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2004
1831

Công văn 1500/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch và cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2004

Ban hành: 17/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2004
1832

Công văn số 251/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
1833

Công văn 236/BKH/TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước

Ban hành: 12/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2004
1834

Thông báo 192/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại cuộc họp Ban chỉ đạo kiểm tra theo Kế hoạch số 05-KH/TW ngày 10/9/2003 của Bộ Chính trị

Ban hành: 05/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
1835

Công văn 6082/BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập danh mục ưu tiên vận động ODA

Ban hành: 06/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2003
1836

Công văn 797/CP-CN của Chính phủ về việc các dự án điện khởi công năm 2003 - 2004

Ban hành: 17/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2008
1837

Công văn 1607/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA

Ban hành: 09/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
1838

Công văn 1271/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài

Ban hành: 10/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
1839

Công văn 1263/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc thời gian miễn, giảm thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 09/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
1840

Công văn 1835/BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp hành Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 01/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
Vui lòng đợi