Danh mục

Tra cứu Công văn về Đầu tư

Có tất cả 1.901 văn bản: Đầu tư
21

Công văn 402/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2022
22

Công văn 1901/BGDĐT-HTQT của Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực: Đầu tư;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
23

Thông báo 180/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận Hội nghị cấp Bộ xem xét, đánh giá nội dung dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Đường ô tô cao tốc - Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng”

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2022
24

Công văn 2875/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
25

Thông báo 174/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp hoàn thiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
26

Công văn 4184/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2022
27

Thông báo 39/TB-BXD của Bộ Xây dựng về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị tại Hội nghị trao đổi khó khăn, vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và giải pháp tháo gỡ

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
28

Công văn 2588/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thủ tục thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá tài sản công

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
29

Công văn 2541/CV-TCT của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư về hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 18/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
30

Công văn 2346/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị đầu tư Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2022
31

Công văn 2345/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về báo cáo của Chính phủ về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2022
32

Công văn 3603/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 14/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
33

Thông báo 144/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm tại cuộc họp trực tuyến về tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 14/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
34

Thông báo 106/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022, tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2022
35

Công điện 307/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
36

Công văn 2255/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
37

Thông báo 95/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước, Kế hoạch đầu tư công năm 2021; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước, đầu tư công năm 2022; tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, 3 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 03/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
38

Công văn 1001/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý I/2022 và ước giải ngân quý II/2022

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
39

Công điện 474/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022, triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
40

Công văn 1976/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ trình Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
Vui lòng đợi