Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 3.412 văn bản: Đầu tư
1301

Công văn 767/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng chuyển tiếp thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 06/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2009
1302

Quyết định 549/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí vốn và chỉ định thầu đối với các dự án đầu tư phục vụ Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ III

Lĩnh vực: Đầu tư; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 29/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
1303

Thông tư 07/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 28/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
1304

Công văn 2713/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ứng vốn đầu tư đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 27/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
1305

Công văn 137/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương về đầu tư xây dựng ngành giao thông vận tải

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông Tải về
Ban hành: 24/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2009
1306

Công văn 2584/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ứng vốn đầu tư xây dựng các Trung tâm Giáo dục lao động - xã hội

Lĩnh vực: Đầu tư; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2009
1307

Công văn số 446/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời Sở Xây dựng Long An

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2009
1308

Công văn 1235/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập Danh mục dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 27/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2009
1309

Công văn 1105/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Đầu tư; Sở hữu trí tuệ Tải về
Ban hành: 23/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2009
1310

Công văn 5417/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng và văn bản số 4199/BGTVT-CQLXD ngày 02/6/2008 về việc thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 21/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2008
1311

Quyết định 56/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1312

Quyết định 883/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008 - 2009

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2008
1313

Quyết định 52/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1314

Công văn 7996/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2008

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 09/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2008
1315

Công văn 4715/BKH-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2008 và 2009

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2008
1316

Thông báo 280/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án BOT và các dự án ODA

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2008
1317

Quyết định 731/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2008
1318

Công văn 855/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
1319

Công văn 612/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Hải quan; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 25/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
1320

Công văn 4961/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế đối với chi nhánh

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2007
Vui lòng đợi