Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 3.549 văn bản: Đầu tư
1281

Công văn 6987/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về cơ chế ưu đãi tại các phân khu công nghiệp hỗ trợ tại 3 khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2013
1282

Công văn 6960/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cập nhật quy hoạch Dự án Nhà máy đóng tàu Oshima tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 20/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2013
1283

Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/06/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đầu tư;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2013
1284

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định 48/2012/QĐ-UBND ngày 28/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 08/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1285

Công văn 1153/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng tỉnh Hưng Yên theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 02/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2013
1286

Công văn 4416/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
1287

Quyết định 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm, điều chuyển bán, thanh lý, thuê, cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, thu hồi, sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết tài sản Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
1288

Công văn 6312/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới đoạn Phủ Lý - Mỹ Lộc

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 31/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2013
1289

Công văn 6047/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng trạm thu phí Nam Cầu Giẽ theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2013
1290

Công văn 6034/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Sông Đuống

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2013
1291

Công văn 5989/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về cơ chế ưu đãi và cấp vốn để Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tham gia Hợp phần B, Dự án cảng Lạch Huyện

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 23/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2013
1292

Công văn 6003/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư mở rộng quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2013
1293

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển đầu tư trực tiếp và cho vay

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
1294

Công văn 5986/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung dự án "Hỗ trợ phát triển nông nghiệp có tưới" trong Danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2013

Lĩnh vực: Đầu tư;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2013
1295

Công văn 7130/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thanh toán đầu tư kế hoạch năm 2013 và tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn, thu hồi vốn tạm ứng

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2013
1296

Công văn 996/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng vốn thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

Lĩnh vực: Đầu tư;Điện lực Tải về
Ban hành: 15/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
1297

Công văn 2329/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện quy chế báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và báo cáo giám sát đánh giá đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 15/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2013
1298

Công văn 3863/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thủ tục đăng ký Danh mục miễn thuế dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 12/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2013
1299

Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2013
1300

Thông báo 240/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về giải quyết kiến nghị ưu đãi đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Robert Bosch Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 12/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2013
Vui lòng đợi