Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 3.555 văn bản: Đầu tư
1281

Công văn 1382/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi phương thức đầu tư Dự án đầu tư mạng viễn thông tại Cộng hòa Peru của Viettel

Ban hành: 30/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2013
1282

Công văn 7273/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung danh mục dự án cấp bách ưu tiên đầu tư theo chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) phục vụ chống ngập khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2013
1283

Công văn 7258/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2013
1284

Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới

Ban hành: 29/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2013
1285

Công văn 7207/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh danh mục công trình đầu tư từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len

Ban hành: 28/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2013
1286

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 26/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
1287

Công văn 6987/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về cơ chế ưu đãi tại các phân khu công nghiệp hỗ trợ tại 3 khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 21/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2013
1288

Công văn 6960/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cập nhật quy hoạch Dự án Nhà máy đóng tàu Oshima tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 20/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2013
1289

Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/06/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 19/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2013
1290

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định 48/2012/QĐ-UBND ngày 28/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 08/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1291

Công văn 1153/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng tỉnh Hưng Yên theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

Ban hành: 02/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2013
1292

Công văn 4416/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu dự án đầu tư

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
1293

Quyết định 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm, điều chuyển bán, thanh lý, thuê, cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, thu hồi, sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết tài sản Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
1294

Công văn 6312/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới đoạn Phủ Lý - Mỹ Lộc

Ban hành: 31/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2013
1295

Công văn 6047/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng trạm thu phí Nam Cầu Giẽ theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)

Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2013
1296

Công văn 6034/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Sông Đuống

Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2013
1297

Công văn 5989/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về cơ chế ưu đãi và cấp vốn để Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tham gia Hợp phần B, Dự án cảng Lạch Huyện

Ban hành: 23/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2013
1298

Công văn 6003/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư mở rộng quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Ban hành: 23/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2013
1299

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển đầu tư trực tiếp và cho vay

Ban hành: 23/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
1300

Công văn 5986/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung dự án "Hỗ trợ phát triển nông nghiệp có tưới" trong Danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2013

Ban hành: 23/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2013
Vui lòng đợi