Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 3.379 văn bản: Đầu tư
1281

Nghị định 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 15/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
1282

Nghị định 17/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2009
1283

Quyết định 291/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Ban hành: 12/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2009
1284

Thông tư 17/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
1285

Quyết định 1734/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020

Ban hành: 01/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2008
1286

Chỉ thị 09/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc triển khai một số nhiệm vụ trước mắt thực hiện Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

Ban hành: 24/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2008
1287

Công văn 7955/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển nguồn vốn kế hoạch năm 2008 để thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

Ban hành: 17/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2008
1288

Quyết định 42/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế trong nước không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2008
1289

Thông báo 293/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về bố trí vốn đầu tư xây dựng thủy lợi năm 2008

Ban hành: 16/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2008
1290

Công văn 6217/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kinh phí thực hiện dự án "Đầu tư trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy từ năm 2007 - 2010"

Ban hành: 30/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2007
1291

Thông báo 188/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về Đề án đầu tư phát triển đồng bộ vận tải ô tô và dịch vụ kỹ thuật ô tô nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế

Ban hành: 02/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2007
1292

Công văn 1163/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư và mở rộng các Khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 24/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2007
1293

Công văn 1137/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc một số cơ chế áp dụng cho Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Ban hành: 20/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2007
1294

Quyết định 94/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Đề án "Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 - 2010"

Ban hành: 27/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2007
1295

Công văn 744/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để làm đường ô tô tới trung tâm xã chưa có đường

Ban hành: 12/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2007
1296

Quyết định 71/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ (ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Ban hành: 21/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
1297

Quyết định 151/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Ban hành: 20/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2005
1298

Quyết định 11/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 12/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2005
1299

Thông tư 01/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 06/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
1300

Công văn 14389/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện hưởng ưu đãi đầu tư đối với cao su

Ban hành: 07/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
Vui lòng đợi