Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 1.386 văn bản: Đầu tư
1261

Quyết định 1481/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2015
1262

Quyết định 1471/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định nội dung, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
1263

Thông tư 08/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 28/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
1264

Quyết định 18/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định 28/2010/QĐ-TTg ngày 03/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về
Ban hành: 12/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2015
1265

Quyết định 408/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Báo cáo Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 giai đoạn I do ADB tài trợ

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông Tải về
Ban hành: 30/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2015
1266

Lệnh 27/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 08/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2014
1267

Quyết định 2076/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế phân công phối hợp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn Nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý

Lĩnh vực: Đầu tư; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 25/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2014
1268

Quyết định 747/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2010-2011

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về
Ban hành: 28/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2010
1269

Thông tư 242/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2010
1270

Quyết định 3280/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2009
1271

Quyết định 1837/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban Thư ký Chương trình giảm nghèo Việt Nam - Thụy Điển giai đoạn 2 (2009-2011)

Lĩnh vực: Đầu tư; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2009
1272

Quyết định 136/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Đầu tư; Xuất nhập khẩu; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2009
1273

Thông tư 119/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội Khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
1274

Thông tư 117/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 05/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
1275

Quyết định 114/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
1276

Quyết định 1404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2008
1277

Quyết định 123/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thực hiện các Chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách; Thương mại-Quảng cáo; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 08/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
1278

Quyết định 1201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2008
1279

Quyết định 997/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành "Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng"

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
1280

Quyết định 06/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án vay vốn bằng ngoại tệ

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2008
Vui lòng đợi