Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 3.418 văn bản: Đầu tư
1261

Công văn 1757/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí hợp lý

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2007
1262

Công văn 2513/BKH-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường quản lý hoạt động ĐTNN trong tình hình mới

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 13/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2007
1263

Chỉ thị 09/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Đất đai-Nhà ở; Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 06/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2007
1264

Công văn 1171/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 27/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2007
1265

Công văn 1100/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi miễn, giảm thuế

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 21/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2007
1266

Công văn 1071/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đầu tư; Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2007
1267

Quyết định 237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục Dự án ''Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long" yêu cầu tài trợ ODA

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông Tải về
Ban hành: 14/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2007
1268

Công văn 751/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc giải thích chính sách thuế

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
1269

Công văn 749/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
1270

Công văn 748/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế nhà thầu

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
1271

Công văn 627/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm tiền thuê đất đối với Công ty Công nghệ Chang Shin Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
1272

Công văn 609/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 02/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2007
1273

Công văn 419/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu lệ phí trước bạ đối với đất thuê

Lĩnh vực: Đầu tư; Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2007
1274

Công văn 346/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 17/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2007
1275

Công văn 244/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2007
1276

Công văn 213/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2007
1277

Công văn 123/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải đáp vướng mắc dự án ưu đãi đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Hải quan Tải về
Ban hành: 05/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2007
1278

Công văn 4953/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
1279

Công văn 4963/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
1280

Công văn 7229/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giấy chứng nhận đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 19/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2007
Vui lòng đợi