Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 3.379 văn bản: Đầu tư
1241

Thông tư 04/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2010
1242

Nghị định 35/2008/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

Lĩnh vực: Đầu tư; Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2008
1243

Nghị định 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về
Ban hành: 14/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2008
1244

Quyết định 21/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về
Ban hành: 04/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2008
1245

Quyết định 64/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy định về việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban quản lý dự án trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư”

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 28/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2008
1246

Quyết định 59/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý"

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 22/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2007
1247

Quyết định 06/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 17/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2007
1248

Thông tư 118/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2007
1249

Công văn 3959/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế nhà thầu

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 26/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2007
1250

Nghị định 121/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 25/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2007
1251

Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 28/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
1252

Thông tư 04/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Xuất nhập khẩu; Doanh nghiệp; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2007
1253

Thông tư 06/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2006
1254

Thông tư 97/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 24/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
1255

Quyết định 112/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 03/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
1256

Chỉ thị 08/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác giám định đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 25/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
1257

Thông tư 39/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ đối ứng hợp tác Vương quốc Bỉ giai đoạn II

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 05/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
1258

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-BKHĐT-BCN-BTM của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp và bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện ôtô dạng CKD1

Lĩnh vực: Đầu tư; Xuất nhập khẩu; Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
1259

Chỉ thị 16/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005

Lĩnh vực: Đầu tư; Xuất nhập khẩu; Xây dựng; Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 19/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2004
1260

Thông tư 146/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Lĩnh vực: Đầu tư; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 17/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2005
Vui lòng đợi