Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 3.549 văn bản: Đầu tư
21

Quyết định 3281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2020

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
22

Công văn 7528/BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2020 của các chủ đầu tư, chủ dự án

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
23

Quyết định 2430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
24

Quyết định 45/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương I Quyết định 33/2020/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
25

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
26

Quyết định 4788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam đặt Văn phòng đại diện

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
27

Quyết định 1638/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
28

Nghị quyết 158/NQ-CP của Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 22/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
29

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư tư nhân

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
30

Công văn 8725/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
31

Công văn 8707/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 17/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
32

Công văn 8709/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 17/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
33

Nghị quyết 151/NQ-CP của Chính phủ về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
34

Quyết định 1602/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
35

Công văn 8523/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
36

Công văn 8524/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc cập nhật báo cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
37

Công văn 12502/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) lũy kế từ đầu năm đến hết 30/6/2020

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
38

Nghị định 121/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
39

Công văn 1357/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và việc sử dụng ngân sách Nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 07/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
40

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
Xác thực: 06/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
Vui lòng đợi