Danh mục

Tra cứu Công văn về Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 2.102 văn bản: Đất đai-Nhà ở
2041

Công văn 6267/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ

Ban hành: 09/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2004
2042

Công văn số 1069/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chỉ đạo thu thuế chuyển quyền sử dụng đất

Ban hành: 04/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
2043

Công văn 196/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất

Ban hành: 10/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
2044

Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP

Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2004
2045

Công văn 41/TP-ĐKGDBĐ của Bộ Tư pháp về việc đính chính văn bản

Ban hành: 19/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2004
2046

Công văn 4145/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chấn chỉnh công tác quản lý và đôn đốc thu nộp các khoản thu về đất năm 2003

Ban hành: 19/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
2047

Công văn 1657/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm thuế nhà đất

Ban hành: 14/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
2048

Công văn 1642/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện các khoản thu về đất năm 2001

Ban hành: 14/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
2049

Công văn 1462/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Ban hành: 24/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2003
2050

Công văn 1372/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Ban hành: 18/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2003
2051

Công văn 1286/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế về đất đai

Ban hành: 14/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
2052

Công văn 1248/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế nhà đất

Ban hành: 08/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2053

Công văn 846/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất

Ban hành: 10/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
2054

Công văn 632/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Ban hành: 19/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2055

Công văn 634/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 19/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2056

Công văn 569/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc xác định tài sản, thuế khi mua bán nhà đất

Ban hành: 13/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2057

Công văn 570/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc giá đất bán nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước

Ban hành: 13/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2058

Công văn 376/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán kết quả thu tiền thuê đất năm 2002 và lập sổ thu tiền thuê đất năm 2003

Ban hành: 22/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2059

Công văn 81/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách ưu đãi thu tiền thuê đất

Ban hành: 08/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2060

Công văn 2108/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Ban hành: 29/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
Vui lòng đợi