Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.995 văn bản: Đất đai-Nhà ở
4021

Quyết định 78/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bãi bỏ Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ngày 18/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4022

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về Quy chế phối hợp thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4023

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi nội dung một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4024

Quyết định 76/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu tối đa giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về
4025

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4026

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4027

Quyết định 58/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4028

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
4029

Quyết định 797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố 31 thủ tục hành chính sửa đổi, 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại Ủy ban nhân dân các quận, thị xã, Thành phố trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính Tải về
4030

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; chia tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4031

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định đơn giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
4032

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4033

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính Tải về
4034

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4035

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 5614/QĐ-UBND ban hành Khung giá cho thuê nhà ở công vụ do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4036

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4037

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
4038

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4039

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định về mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
4040

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định về Quy trình luân chuyển hồ sơ khi xác định giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về