Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.995 văn bản: Đất đai-Nhà ở
4021
4022

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về Quy chế phối hợp thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Bến Tre

4023

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi nội dung một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

4024

Quyết định 76/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu tối đa giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

4025

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

4026
4027

Quyết định 58/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang

4028

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

4029

Quyết định 797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố 31 thủ tục hành chính sửa đổi, 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại Ủy ban nhân dân các quận, thị xã, Thành phố trên địa bàn tỉnh

4030

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; chia tách, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

4031

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định đơn giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

4032
4033

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình

4034

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

4035

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 5614/QĐ-UBND ban hành Khung giá cho thuê nhà ở công vụ do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý

4036

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

4037
4038
4039

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định về mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

4040