Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.097 văn bản: Đất đai-Nhà ở
4001

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4002

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình và vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4003

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4004

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4005

Quyết định 670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách - đợt 1)

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở Tải về
4006
4007

Quyết định 59/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Bắc Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4008

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về thu phí thuộc lĩnh vực địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
4009

Quyết định 324/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Bộ đơn giá vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
4010

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang áp dụng đối với các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4011

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4012

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 52/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị và đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4013

Quyết định 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường Tải về
4014

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về
4015

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4016

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, để xác định và điều chỉnh đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4017

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu đất ở, đất nông nghiệp gắn liền với đất ở được tách thửa và chuyển mục đích sang đất ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4018

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4019

Quyết định 89/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức Tải về
4020

Quyết định 58/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Tập đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản, chi phí đầu tư vào đất nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về