Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.600 văn bản: Đất đai-Nhà ở
3981

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi một số điều của Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 40/2011/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
3982

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 7 quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 88/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
3983

Quyết định 2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm nhà ở sai thẩm quyền

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
3984

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
3985

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
3986

Quyết định 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về xác định đơn giá cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
3987

Chỉ thị 18/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý hoạt động các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
3988
3989

Quyết định 2694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về chống lấn chiếm đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
3990

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
3991

Quyết định 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
3992

Quyết định 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
3993
3994

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại và nguyên tắc xác định giá của nhà, xe và các loại tài sản khác để làm cơ sở tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
3995

Quyết định 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Bảng giá đất ở đô thị (Bảng 6) quận Bình Tân

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
3996

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
3997

Quyết định 790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Bộ thủ tục hành chính về đất đai được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
3998

Quyết định 1611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính Tải về
3999

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
4000

Quyết định 1480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng giải quyết một số trường hợp cụ thể về nhà đất của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức Tải về