Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.826 văn bản: Đất đai-Nhà ở
6441

Công văn 14049/TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Thông tư số 83/2004/TT-BTC ngày 17/8/2004 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2004
6442

Thông tư 114/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 26/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2004
6443

Công điện 09/CĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2005
6444

Nghị định 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
6445

Quyết định 256/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
6446

Công văn 3700/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thu thuế hoạt động xây dựng nhà tư nhân xây dựng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2005
6447

Quyết định 24/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2006
6448

Thông tư 30/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2005
6449

Thông tư 28/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2004
6450

Quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch về triển khai thi hành Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2004
6451

Quyết định 249/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trung tâm thông tin và đăng ký nhà đất thành trung tâm thông tin tài nguyên môi trường và đăng ký nhà đất thuộc sơ Tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2006
6452

Thông tư 29/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2005
6453

Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
6454

Nghị định 182/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 29/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2004
6455

Quyết định 156/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 158/2002/QĐ-Ub, 25/11/2002 của UBND thành phố quy định về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thuê lại, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử hữu nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2006
6456

Quyết định 238/2004/QĐ-UB của UBND TP HCM về việc sửa đổi, bổ sung một số điều cảu quy định tạm thời về trình tự thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo quyết định số 31/2003/QĐ-UB ngày 10/03/2003 của UBND TP và dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài triển khai trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2006
6457

Công văn 11406/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu tiền thuê đất trong khi chưa có văn bản quy định thi hành Luật Đất đai năm 2003

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
6458

Công văn 3212/TCT/TS của Tổng cục Thuế về chính sách thu về đất đai (thu tiền sử dụng đất)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
6459

Công văn 11027/TC/TCT của Bộ Tài chính về thời hạn nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 29/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
6460

Công văn 10950/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 28/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
Vui lòng đợi