Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.671 văn bản: Đất đai-Nhà ở
6421

Quyết định 22/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
6422

Công văn 569/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc xác định tài sản, thuế khi mua bán nhà đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 13/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
6423

Công văn 570/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc giá đất bán nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 13/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
6424

Công văn 376/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán kết quả thu tiền thuê đất năm 2002 và lập sổ thu tiền thuê đất năm 2003

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
6425

Quyết định 15/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành giá bán căn hộ chung cư cao tầng cho các đối tượng tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phong, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2006
6426

Quyết định 09/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Rạch Miễu thuôcj phường 1,2,7, quận Phú Nhuận

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/01/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2006
6427

Công văn 81/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách ưu đãi thu tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 08/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
6428

Quyết định 06/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2006
6429

Quyết định 04/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
6430

Quyết định 03/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 07 năm 1994 của Thủ tướng Chính Phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 03/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
6431

Quyết định 141/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất mở hai tài khoản tại kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/12/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
6432

Quyết định 158/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về thủ tục chuyển nhượng cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo hành), góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/11/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
6433

Quyết định 154/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho các đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hộ dân thuộc diện chính sách ở các tỉnh Tây nguyên mua trả chậm nhà ở.

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
6434

Quyết định 126/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung thành viên hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 11/11/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
6435

Quyết định 124/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
6436

Quyết định 116/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn bán nhà và cho thuê nhà sở hữu nhà nước (đợt 2)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/10/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
6437

Quyết định 132/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
6438

Quyết định 100/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập hội đồng đánh giá quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 12/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
6439

Chỉ thị 18/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và tăng cường quản lý nhà nước về nhà, đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
6440

Quyết định 118/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng khu nhà ở 5,23 ha tại khu đô thị mới Yên Hoà, phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở, nhà ở phục vụ các đối tượng chính sách theo quy định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
Vui lòng đợi