Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.868 văn bản: Đất đai-Nhà ở
6401

Công văn 2382/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc kinh phí triển khai phân hạng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6402

Công văn 2383/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện thu thuế nhà đất tại đô thị

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6403

Công văn 2362/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc tiền thuê đất năm 2005

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
6404

Công văn 2348/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
6405

Công văn 2322/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc tiền thuê đất của Cty liên doanh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
6406

Thông tư 04/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn các biện pháp quản lý, sử dụng đất đai khi sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2005
6407

Nghị định 95/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
6408

Công văn 2266/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc xử lý vốn góp bằng quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6409

Quyết định 1741/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức đợt kiểm tra tình hình thi hành Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
6410

Công văn 2244/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6411

Công văn 2184/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6412

Công văn 2175/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6413

Công văn 2148/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6414

Công văn 2122/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 01/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
6415

Công văn 2084/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 30/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
6416

Quyết định 04/2005/QĐ-BNTMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
6417

Công văn 2085/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 30/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
6418

Công văn 2059/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2005
6419

Công văn 1997/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thuế CQSDĐ, LPTB

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 23/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
6420

Công văn 1996/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 23/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
Vui lòng đợi