Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.551 văn bản: Đất đai-Nhà ở
6101

Quyết định 04/2005/QĐ-BNTMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
6102

Công văn 2085/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 30/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
6103

Công văn 2059/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2005
6104

Công văn 1997/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thuế CQSDĐ, LPTB

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 23/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
6105

Công văn 1996/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 23/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
6106

Công văn 1995/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 23/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
6107

Công văn 1930/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc tính vào chi phí khoản chi phí đền bù, hỗ trợ thiệt hại về đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2006
6108

Công văn 1892/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu về đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
6109

Công văn 2111/BTNMT/ĐKTKĐĐ của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc quy hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, ý tế, văn hoá và thể dục thể thao

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 17/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6110

Quyết định 106/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
6111

Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2005
6112

Công văn 7505/TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc cho ý kiến một số vấn đề về giao đất, thu và miễn giảm tiền sử dụng đất theo Luật đất đai 2003

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
6113

Quyết định 146/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2005
6114

Công văn 1848/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2006
6115

Công văn 1810/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu về đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
6116

Công văn 1735/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 07/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6117

Công văn 1715/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2005
6118

Công văn 1718/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ đất thuê

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2005
6119

Quyết định 80/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành giá bán căn hộ chung cư cao tầng cho các hộ gia đình tái định cư khu nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục địch quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 03/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2006
6120

Quyết định 78/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duỵet quy hoạch chi tiết khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm Happro, tỷ lệ 1/500 tại xã: Lệ Chi, Kim Sơn - huyện Gia Lâm - Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 02/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
Vui lòng đợi