Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.543 văn bản: Đất đai-Nhà ở
6101

Công văn 2111/BTNMT/ĐKTKĐĐ của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc quy hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, ý tế, văn hoá và thể dục thể thao

Ban hành: 17/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6102

Quyết định 106/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
6103

Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Ban hành: 16/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2005
6104

Công văn 7505/TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc cho ý kiến một số vấn đề về giao đất, thu và miễn giảm tiền sử dụng đất theo Luật đất đai 2003

Ban hành: 16/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
6105

Quyết định 146/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Ban hành: 15/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2005
6106

Công văn 1848/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc tiền sử dụng đất

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2006
6107

Công văn 1810/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu về đất

Ban hành: 13/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
6108

Công văn 1735/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính tiền thuê đất

Ban hành: 07/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6109

Công văn 1715/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 06/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2005
6110

Công văn 1718/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ đất thuê

Ban hành: 06/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2005
6111

Quyết định 80/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành giá bán căn hộ chung cư cao tầng cho các hộ gia đình tái định cư khu nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục địch quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2006
6112

Quyết định 78/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duỵet quy hoạch chi tiết khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm Happro, tỷ lệ 1/500 tại xã: Lệ Chi, Kim Sơn - huyện Gia Lâm - Hà Nội

Ban hành: 02/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6113

Chỉ thị 18/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý mua bán nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở và khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
6114

Công văn 1509/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà đất

Ban hành: 23/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
6115

Công văn 1504/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà đất

Ban hành: 20/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
6116

Quyết định 79/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm quyền địa hạt giữa các phòng công chứng đối với việc chứn nhận hợp đồng, giấy tờ giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất tại các huyện trên địa bàn thành phố

Ban hành: 19/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2006
6117

Công văn 1481/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 18/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
6118

Công văn 5886/TC/CST của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu lệ phí chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất

Ban hành: 17/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2005
6119

Nghị quyết 02/2005/NQLT-HND-BTNMT của Hội Nông dân việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng đất đai

Ban hành: 13/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2005
6120

Quyết định 72/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung, điều chỉnh bảng phụ lục kèm theo quyết định số 199/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Ban hành: 13/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
Vui lòng đợi