Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.676 văn bản: Đất đai-Nhà ở
6081

Công văn 2205/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu liên quan đến đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
6082

Công văn 2163/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giá đất tính thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
6083

Công văn 2142/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6084

Công văn 2143/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6085

Công văn 2120/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế nhà đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 15/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6086

Công văn 2105/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thuế chuyển quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6087

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
6088

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2006
6089

Công văn 2080/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất đối với đất thuê lại

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6090

Công văn 2075/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6091

Công văn 2076/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6092

Công văn 2081/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6093

Công văn 2019/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 07/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6094

Quyết định 987/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị, nông thôn hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
6095

Nghị quyết 08/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
6096

Nghị quyết 11/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
6097

Nghị quyết 07/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010) tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
6098

Thông tư 05/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 24/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
6099

Công văn 1794/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu về đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
6100

Công văn 1793/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
Vui lòng đợi