Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.826 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Quyết định 963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lạng Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
02

Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2022
03

Công văn 6227/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định về hệ thống thông tin đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2022
04

Quyết định 3033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bổ sung kinh phí năm 2022 cho Sở Xây dựng để thực hiện Phương án thăm dò, khảo sát khoáng sản đất, cát xây dựng, đất sét để khai thác, sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Ban hành: 19/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2022
05

Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2022
06

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
07

Quyết định 45/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
08

Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định 09/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 12/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
09

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí, lệ phí) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 12/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2022
10

Quyết định 2199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Thành phố Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 10/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2022
11

Quyết định 3280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chương Mỹ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 09/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
12

Quyết định 44/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi Điều 4 Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện thủ tục chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2022
13

Công văn 5314/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 09/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2022
14

Quyết định 51/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng năm 2022

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
15

Quyết định 42/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2022
16

Quyết định 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phân cấp quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với người có công với cách mạng thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
17

Công văn 5220/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2022
18

Công văn 43725/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bất động sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
19

Quyết định 3218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
20

Quyết định 3219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Trì

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
Vui lòng đợi