Danh mục

Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 314 văn bản: Dân sự
101

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

Lĩnh vực: Dân sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
102

Thông tư 02/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Dân sự Tải về
Ban hành: 23/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2017
103

Thông tư 50/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và Phòng Thi hành án cấp quân khu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Dân sự Tải về
Ban hành: 08/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2017
104

Công văn 33/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về việc tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài trong các vụ việc dân sự, vụ án hành chính

Lĩnh vực: Hành chính;Dân sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
105

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 06/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2017
106

Thông tư 01/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 23/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2017
107

Nghị định 05/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông;Dân sự Tải về
Ban hành: 16/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2017
108

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 13/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2017
109

Quyết định 810/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Lĩnh vực: Hành chính;Dân sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2016
110

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Hành chính;Dân sự Tải về
Ban hành: 21/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2016
111

Thông tư 249/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Dân sự Tải về
Ban hành: 11/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2016
112

Thông tư 216/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Dân sự Tải về
Ban hành: 10/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
113

Thông tư 202/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Dân sự Tải về
Ban hành: 09/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2016
114

Thông tư 200/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Dân sự Tải về
Ban hành: 09/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2016
115

Thông tư 203/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Dân sự Tải về
Ban hành: 09/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2016
116

Thông tư 161/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 21/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
117

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

Lĩnh vực: Dân sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2017
118

Quyết định 2069/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong lĩnh vực thi hành án dân sự tính đến hết ngày 30/09/2016

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 10/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2016
119

Thông báo 62/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters)

Lĩnh vực: Ngoại giao;Thương mại-Quảng cáo;Dân sự Tải về
Ban hành: 10/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2016
120

Công văn 273/MMDSKĐ-MMDS của Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;An ninh quốc gia;Thương mại-Quảng cáo;Dân sự;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
Vui lòng đợi