Văn bản Luật Dân sự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 336 văn bản: Dân sự
301

Quyết định 18671/QĐ-CT-THNVDT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Dân sự Tải về
302

Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
303

Quyết định 2250/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Luật Thi hành án dân sự, Nghị định của Chính phủ về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
304

Chỉ thị 1565/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
305

Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh, Dân sự, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
306

Quyết định 2235/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
307

Công văn 6833/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc khiếu nại của 36 hộ dân (Sóc Trăng)

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo, Dân sự Tải về
308

Quyết định 1532/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
309

Hướng dẫn 2478/NHCS-TDSV của Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở, Dân sự Tải về
310

Thông tư 166/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Dân sự Tải về
311

Thông tư 161/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí, Dân sự Tải về
312

Công văn 5114/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp đã nộp tiền giá trị quyền sử dụng vị trí trước ngày 15/10/1993

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Dân sự Tải về
313

Nghị định 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
314

Lệnh công bố Luật lý lịch tư pháp 2009

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
315

Quyết định 52/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
316
317

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Dân sự Tải về
318

Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1, điều 170 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật Tố tụng Dân sự cho các Toà án Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
319

Chỉ thị 09/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bản tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
320

Lệnh công bố Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Lĩnh vực: Dân sự Tải về