Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 306 văn bản: Dân sự
301

Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 18/12/1979
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
302

Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 21/12/1965
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
303

Luật Quy định quyền lập hội

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 20/05/1957
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
304

Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ, 1952

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 20/12/1952
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
305

Công ước về vị thế của người tị nạn, 1951

Lĩnh vực: Dân sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/07/1951
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
306

Công ước về nô lệ, 1926

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 25/09/1926
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
Vui lòng đợi