Danh mục

Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 314 văn bản: Dân sự
301

Công ước về quyền của người khuyết tật

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 13/03/2007
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
302

Quyết định 93/2005/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Dân sự Tải về
Ban hành: 07/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
303

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
304

Nghị định 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Dân sự Tải về
Ban hành: 21/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
305

Hiêp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Lĩnh vực: Ngoại giao;Dân sự;Hình sự Tải về
Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
306

Bộ luật Dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 28/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
307

Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả những người lao động di trú và các thành viên gia đình họ, 1990

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 18/12/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
308

Công ước về luật áp dụng đối với các nghĩa vụ theo hợp đồng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thương mại-Quảng cáo;Dân sự Tải về
Ban hành: 19/06/1980
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
309

Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 18/12/1979
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
310

Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 21/12/1965
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
311

Luật Quy định quyền lập hội

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 20/05/1957
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
312

Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ, 1952

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 20/12/1952
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
313

Công ước về vị thế của người tị nạn, 1951

Lĩnh vực: Dân sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/07/1951
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
314

Công ước về nô lệ, 1926

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 25/09/1926
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
Vui lòng đợi