Danh mục

Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 319 văn bản: Dân sự
301

Quyết định 59/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
302

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
303

Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1, điều 170 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật Tố tụng Dân sự cho các Toà án Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành: 25/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2009
304

Chỉ thị 09/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bản tỉnh Bình Dương

Ban hành: 11/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
305

Lệnh công bố Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Ban hành: 30/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
306

Công ước về quyền của người khuyết tật

Ban hành: 13/03/2007
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
307

Quyết định 93/2005/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng

Ban hành: 07/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
308

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
309

Nghị định 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Ban hành: 21/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
310

Hiêp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
311

Bộ luật Dân sự

Ban hành: 28/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
312

Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả những người lao động di trú và các thành viên gia đình họ, 1990

Ban hành: 18/12/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
313

Công ước về luật áp dụng đối với các nghĩa vụ theo hợp đồng

Ban hành: 19/06/1980
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
314

Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, 1979

Ban hành: 18/12/1979
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
315

Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc

Ban hành: 21/12/1965
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
316

Luật Quy định quyền lập hội

Ban hành: 20/05/1957
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
317

Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ, 1952

Ban hành: 20/12/1952
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
318

Công ước về vị thế của người tị nạn, 1951

Ban hành: 28/07/1951
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
319

Công ước về nô lệ, 1926

Ban hành: 25/09/1926
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
Vui lòng đợi