Danh mục

Có tất cả 226 văn bản:
121

Quyết định 559/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 15/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2011
122

Quyết định 561/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 15/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2011
123

Quyết định 555/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 15/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2011
124

Quyết định 487/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2011
125

Quyết định 486/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2011
126

Quyết định 488/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2011
127

Quyết định 363/QĐ-CTN của Chủ Tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 21/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2011
128

Quyết định 314/QĐ-CTN của Chủ Tịch nước về việc nhập Quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 16/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2011
129

Quyết định 315/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 16/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2011
130

Quyết định 275/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 03/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
131

Quyết định 274/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 03/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
132

Quyết định 273/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 01/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
133

Quyết định 272/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 01/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
134

Thông báo 011/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bun-ga-ri về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Lĩnh vực: Ngoại giao;Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 22/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2011
135

Quyết định 193/QÐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 18/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
136

Quyết định 195/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 18/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2011
137

Quyết định 194/QÐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 18/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
138

Quyết định 203/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch triển khai hoạt động nghiệp vụ thực hiện Chương trình bố trí dân cư năm 2011 theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2011
139

Quyết định 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu

Lĩnh vực: Chính sách;Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 30/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2011
140

Quyết định 515/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch giải quyết việc nhập quốc tịch cho những người không quốc tịch mà không có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày 01/07/2009, hiện đang cư trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 27/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2011
Vui lòng đợi