Danh mục

Có tất cả 225 văn bản:
221

Quyết định 126/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2008
222

Quyết định 125/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2008
223

Chỉ thị 21/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Luật Cư trú và các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 27/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
224

Quyết định 60/1999/QĐ-TP-QT của Bộ Tư pháp về việc ban hành mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính;Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 07/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2010
225

Quyết định 713/NG-QĐ của Bộ Ngoại giao quy định tạm thời về thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao;Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 17/05/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2011
Vui lòng đợi