Danh mục

Có tất cả 226 văn bản:
201

Quyết định 321/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 24/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2010
202

Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 19/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2010
203

Quyết định 283/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi Quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 15/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2010
204

Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 01/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2010
205

Quyết định 218/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia về quy chuẩn trong xác định và hồi hương nạn nhân bị buôn bán trở về

Ban hành: 05/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2010
206

Thông báo 31/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Luật Cư trú

Ban hành: 02/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2010
207

Quyết định 33/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 11/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
208

Quyết định 1938/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 03/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2009
209

Công văn 8024/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết tồn tại trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện PlêiKrông

Ban hành: 11/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2009
210

Công văn 7787/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện Chương trình bố trí dân cư

Ban hành: 03/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2009
211

Quyết định 1594/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho người thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2009
212

Công văn 1907/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí tái định cư tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Ban hành: 14/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2009
213

Quyết định 1588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009 -2015

Ban hành: 09/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2009
214

Thông báo 266/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương tại Hội Nghị công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
215

Quyết định 1342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch định cạnh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh du cư đến năm 2012

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2009
216

Công điện 547/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Ban hành: 10/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
217

Công văn 1283/VPCP-QHQT của Bộ Xây dựng về việc xây dựng Thông tư liên tịch Công an - Ngoại giao hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam

Ban hành: 02/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
218

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2009
219

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2009
220

Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 13/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
Vui lòng đợi