Quyết định 828/QĐ-BCT 2022 bổ sung dự án Kho xăng dầu quy mô 80.000m3 Hải Phòng vào Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 828/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ ÁN KHO XĂNG DẦU QUY MÔ 80.000 M3 TẠI XÃ ĐOÀN XÁ, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀO QUY HOẠCH HỆ THỐNG DỰ TRỮ DẦU THÔ VÀ CÁC SẢN PHẨM XĂNG DẦU CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG; Thông tư số 34/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng;

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

Căn cứ Biên bản ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng thẩm định xem xét bổ sung dự án Kho xăng dầu quy mô 80.000 m3 tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng vào Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Văn bản số 8862/UBND-CT ngày 16 tháng 11 năm 2021 về việc bổ sung dự án Kho xăng dầu quy mô 80.000 m3 tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng vào Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Xét Hồ sơ đề nghị bổ sung quy hoạch kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ sung dự án Kho xăng dầu quy mô 80.000 m3 tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng vào Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 không thay đổi.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo các Sở, ban ngành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Dầu khí và Than, Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (
để b/c);
- Các Bộ: Q
P, CA, GTVT, XD, TNMT;
- UBND
tp Hải Phòng;
- Website Bộ Công
Thương;
- Lưu: VT, K
Hmth (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

 

thuộc tính Quyết định 828/QĐ-BCT

Quyết định 828/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung dự án Kho xăng dầu quy mô 80.000m3 tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng vào Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:828/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành:29/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung Kho xăng dầu 80.000 m3 TP Hải Phòng vào Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô

Ngày 29/4/2022, Bộ Công thương ban hành Quyết định 828/QĐ-BCT về việc bổ sung dự án Kho xăng dầu quy mô 80.000 m3 tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng vào Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Cụ thể, Bộ Công thương quyết định bổ sung dự án Kho xăng dầu quy mô 80.000 m3 tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng vào Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Bên cạnh đó, các nội dung khác quy định tại Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 không thay đổi.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo các Sở, ban hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định828/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi