Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 4.907 văn bản: Công nghiệp
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3172:2019 ASTM D 4294-16E1 Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia-X

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12411:2019 Nhiên liệu sản xuất từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng dùng cho nồi hơi thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12545-3:2019 ISO 10101-3:1993 Khí thiên nhiên - Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer - Phần 3: Quy trình đo điện lượng

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
24

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12046-5:2019 ISO 6326-5:1989 Khí thiên nhiên - Xác định các hợp chất lưu huỳnh - Phần 5: Phương pháp đốt Lingener

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12046-1:2019 ISO 6326-1:2007 Khí thiên nhiên - Xác định các hợp chất lưu huỳnh - Phần 1: Giới thiệu chung

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12545-1:2019 ISO 10101-1:1993 Khí thiên nhiên – Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer – Phần 1: Yêu cầu chung

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12553:2019 ASTM D 3588-98 Nhiên liệu dạng khí – Xác định nhiệt trị, hệ số nén và tỷ khối

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
28

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT An toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
29

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ3:2019 Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
30

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 101:2018/BGTVT Cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
31

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2018/BGTVT Chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12493:2018 ISO 9766:2012 Mũi khoan ghép các mảnh cắt tháo lắp được - Chuôi hình trụ có một mặt vát phẳng song song

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1078:2018 Phân lân nung chảy

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 251:2018 ISO 1953:2015 Than đá - Phân tích cỡ hạt bằng sàng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4440:2018 Phân supe phosphat đơn

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12492:2018 ISO 6986:2013 Dao phay (rãnh) ba lưỡi cắt ghép các mảnh cắt tháo lắp được - Kích thước

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12598:2018 Phân bón - Xác định hàm lượng canxi và magie tổng số bằng phương pháp thể tích

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8856:2018 Phân diamoni phosphat (DAP)

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12304:2018 ISO 8772:2006 Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp - Polyetylen (PE)

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11129-1:2018 ISO 5402-1:2017 Da - Xác định độ bền uốn - Phần 1: Phương pháp sử dụng máy đo độ đàn hồi

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
Vui lòng đợi