Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 2.755 văn bản: Công nghiệp
1241

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Xác thực: 26/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1242

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Xác thực: 26/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
1243

Quyết định 2628/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Lĩnh vực: Công nghiệp; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2016
1244

Quyết định 2163/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định và ủy quyền tổ chức giám định hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
1245

Quyết định 2305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (giai đoạn 1) - tỷ lệ 1/500 (Địa điểm: Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội)

Lĩnh vực: Công nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 12/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2016
1246

Quyết định 1654/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 29/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2016
1247

Công văn 2974/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
1248

Công văn 2253/BCT-QLCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm phôi thép và thép dài

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 16/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
1249

Công văn 1934/BCT-VPHD của Bộ Công Thương về việc thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 08/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2016
1250

Công văn 1420/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung nhà máy xi măng tỉnh Hà Giang vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 07/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2016
1251

Công văn 12/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 04/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2016
1252

Công văn 4205/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc chuyển giao sản xuất, kinh doanh xe gắn máy

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 14/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
1253

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1254

Công văn 11235/BCT-TMMN của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu gỗ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
1255

Thông tư 10/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 12/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2012
1256

Quyết định 163/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức; Doanh nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2007
1257

Quyết định 12/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 06/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2007
1258

Thông tư 06/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 26/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2006
1259

Quyết định 148/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp; Doanh nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 22/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
1260

Quyết định 16/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
Vui lòng đợi