Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 2.755 văn bản: Công nghiệp
1241

Thông tư 32/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ

Ban hành: 15/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2016
1242

Quyết định 3599/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc gia hạn thời hạn ra quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H

Ban hành: 05/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
1243

Quyết định 1846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Cụm Công nghiệp Đông Khoái Châu, xã Việt Hòa huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 29/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
1244

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

Ban hành: 29/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2016
1245

Quyết định 1061/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II

Ban hành: 14/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
1246

Quyết định 818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016-2020 của các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế Thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2016
1247

Quyết định 2305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (giai đoạn 1) - tỷ lệ 1/500 (Địa điểm: Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội)

Ban hành: 12/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2016
1248

Quyết định 1654/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Ban hành: 29/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2016
1249

Quyết định 1570/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Ban hành: 25/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2016
1250

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Xác thực: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
1251

Quyết định 125/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Danh sách nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2015

Ban hành: 29/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
1252

Công văn 2628/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp

Ban hành: 22/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2014
1253

Chỉ thị 06/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 20/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
1254

Công văn 4205/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc chuyển giao sản xuất, kinh doanh xe gắn máy

Ban hành: 14/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
1255

Công văn 3146/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

Ban hành: 11/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
1256

Công văn 3078/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tạm nhập tái xuất mặt hàng đường kính trắng

Ban hành: 09/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
1257

Công văn 1061/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 32/2009/TT-BCT

Ban hành: 01/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
1258

Công văn 11235/BCT-TMMN của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu gỗ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 21/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
1259

Thông tư 10/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp

Ban hành: 12/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2012
1260

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 29/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
Vui lòng đợi