Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.231 văn bản: Công nghiệp
3521

Công văn 5097/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư mở rộng công suất Nhà máy điện Formosa

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3522

Công văn 94/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí tổng thầu xây lắp công trình thủy điện Srêpok3

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng Tải về
3523

Công văn 4933/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nạn khai thác than trái phép và buôn lậu than

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hình sự Tải về
3524

Công văn 4945/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về phương án xử lý giá điện thắp sáng giờ cao điểm

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
3525

Công văn 1225/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp Tải về
3526

Thông báo 210/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 650/TTg-KTN ngày 29/04/2009 về triển khai các dự án Bauxit - sản xuất Alumin - Nhôm

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3527

Quyết định 50/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú tại các doanh nghiệp đối với các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp Tải về
3528

Quyết định 1030/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025"

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
3529

Công văn 4796/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc san gạt mặt bằng Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
3530

Thông tư 08/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
3531

Công văn 1142/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung khu công nghiệp DNN - Tân Phú và khu công nghiệp An Nhựt Tân 2, tỉnh Long An vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3532

Công văn 4709/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư Nhà máy Dệt nhuộm tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A2

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp Tải về
3533

Công văn 1103/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
3534

Công văn 1098/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đầu tư, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trong nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3535

Công văn 1326/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý nội dung Đề án phát triển bể than đồng bằng sông Hồng

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3536

Công văn 50/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xác nhận máy chính, dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất gạch block bê tông rỗng QT6-15

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3537

Công văn 1076/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Bộ Công Thương ký Thỏa thuận thực hiện dự án với Cộng hòa liên bang Đức

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3538

Công văn 4398/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về quy chế quản lý cụm công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3539

Quyết định 926/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3540

Công văn 4414/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra Dự án Thủy điện Tuyên Quang

Lĩnh vực: Công nghiệp, Khiếu nại-Tố cáo Tải về