Danh mục

Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 3.499 văn bản: Công nghiệp
3321

Quyết định 1378/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2003
3322

Quyết định 96/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2003
3323

Quyết định 77/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định bảo quản, xuất, nhập và đổi giống bông dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 06/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2003
3324

Công văn 1834/CV-TCKT của Bộ Công nghiệp về việc tăng cường tổ chức quản lý giá bán điện sinh hoạt nông thôn

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 06/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2003
3325

Quyết định 58/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
3326

Quyết định 50/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
3327

Quyết định 49/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Tây

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
3328

Quyết định 40/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hiệu chỉnh một số nội dung thuộc quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vọng đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách;Điện lực Tải về
Ban hành: 21/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
3329

Thông báo 36/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề án chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách;Điện lực Tải về
Ban hành: 21/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
3330

Pháp lệnh 09/2003/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về động viên công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2003
3331

Quyết định 20/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn 2003-2010 có xét triển vọng đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 29/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
3332

Thông báo 186/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2002 và kế hoạch năm 2003 của Bộ Công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 12/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3333

Quyết định 175/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 03/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2003
3334

Quyết định 50/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 25/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
3335

Thông tư liên tịch 106/2002/TTLT/BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc bồi thường, hỗ trợ để xây dựng công trình lưới điện cao áp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
3336

Quyết định 164/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam dến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 18/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
3337

Quyết định 42/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 09/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
3338

Quyết định 41/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về kiểm tra, nghiệm thu khối lượng đất đá bóc và sản lượng than khai thác ở các mỏ lộ thiên

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 04/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
3339

Thông tư 03/2002/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 25/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2004
3340

Thông tư 02/2002/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc thực hiện đầu tư sản xuất, lắp ráp động cơ xe gắn máy hai bánh của các doanh nghiệp trong nước

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 18/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
Vui lòng đợi