Danh mục

Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 3.438 văn bản: Công nghiệp
3241

Thông tư 97/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung TT 03/2003/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 13/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
3242

Thông tư liên tịch 07/2003/TTLT/BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2004

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
3243

Chỉ thị 24/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
3244

Quyết định 704/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được, Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được, Danh mục vật tư phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí trong nước đã SX

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
3245

Thông tư 89/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 17/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
3246

Quyết định 187/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng, dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
3247

Thông tư 87/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách ưu đãi tài chính đối với các doanh nghiệp cơ khí sản xuất ô tô chở khách từ 25 chỗ ngồi trở lên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
3248

Quyết định 184/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
3249

Nghị định 99/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 28/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
3250

Quyết định 134/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Danh mục và Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 25/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
3251

Quyết định 20/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định phân loại sản xuất, lắp ráp ôtô

Lĩnh vực: Công nghiệp;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 31/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
3252

Quyết định 120/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề cương quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến 2010

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 17/07/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
3253

Chỉ thị 08/2003/CT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 07/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2003
3254

Quyết định 115/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp địa phương

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2003
3255

Nghị định 74/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp;Vi phạm hành chính;Điện lực Tải về
Ban hành: 26/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
3256

Công văn 797/CP-CN của Chính phủ về việc các dự án điện khởi công năm 2003 - 2004

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2008
3257

Quyết định 113/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam giai đoạn 2003 -2005

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
3258

Quyết định 112/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
3259

Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 26/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2003
3260

Quyết định 1378/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2003
Vui lòng đợi